معرفی کتاب

مرکز عایق ایران

عایق های رطوبتی و صوتی و حرارتی و گود های ساختمانی و سرما

   مشاور، طراح و مجری کلیه پروژه های عایق کاری در سطح ایران

 گروه عایق کاری صدا و حرارت و مجری در سطح ایران

   گروه آببندی و ایزولاسیون رطوبتی و مجری در سطح ایران

 
جهت راهنمایی و مشاوره با این شماره تماس بگیرید

 09155241800

لینک های مفید آمار سایت

تعداد کاربران آنلاین :  34

مدل ارتفاع رقومی

            مدل رقومی ارتفاع(DEM)

 

مدل رقومی ارتفاع(Digital Elevation Model) را به بيانی ساده می توان يک نقشه رقومی دانست که حاوی ارتفاع تمامی نقاط منطقه تحت پوشش خوداست. DEM  ميتواندبه هريک ازدوساختاراصلی داده درGIS يعنی رستری وبرداری توليدشود. ارزش هرسلول دريک DEM باساختار رستری معادل ارتفاع متوسط قطعه کوچکی اززمين خواهدبود. مدل رقومی ارتفاع درحالت برداری دارای ساختارويژه ای است که به آن شبکه نامنظم مثلث بندی (TIN- Triangulated  Irregular  Network) اطلاق می گردد.

 

کاربردهای مدل رقومی ارتفاع(DEM)

1)نقشه شیب وطبقات آن

2)نقشه جهت وطبقات ان

3)نقشه شکل زمین

4)پروفیل ارتفاعی

5)نقشه شکل زمین

6)حوزه آبخیز

7)میدان دید

8)تصویرسایه وروشن پستی وبلندیها

9)تصویردیدسه بعدی

10)محاسبه خاکبرداری وخاکریزی

و.....

 

تهيه DEM كل حوزه و زير حوزه ها (مدل رقومي ارتفاع زمين)

     هر تبيين رقومي از تغييرات پيوسته مربوط به پستي و بلندي در فضا، به مدل رقومي ارتفاع مشهور است. با اينكه مدل هاي رقومي ارتفاع در اصل براي مدل سازي پستي و بلندي ها بوجود آمده اند، مي توان آنها را براي مدل سازي تغيير پي در پي جهت هر توصيف  Z بروي سطح دوبعدي نيز بكار برد.

مدل رقومي ارتفاع (DEM) را به بياني ساده مي توان، يك نقشه رقومي دانست كه حاوي ارتفاع تمامي نقاط منطقه تحت پوشش خود است. DEM مي تواند به هر يك از دو ساختار داده در GIS يعني رستري و برداري توليد شود. ارزش هر سلول در يك DEM با ساختار رستري معادل ارتفاع متوسط قطعه كوچكي از زمين خواهد بود. مدل رقومي ارتفاع در حالت برداري داراي ساختار ويژه اي است كه به آن شبكه نامنظم مثلث بندي (TIN) اطلاق مي گردد. لازمه ايجاد مدل رقومي ارتفاع در اختيار داشتن داده هاي اوليه ارتفاعي مي باشد. خطوط تراز ارتفاع نقشه هاي توپوگرافي، داده هاي حاصل از ترازيابي (نقشه برداري)، نقاط ارتفاعي با شبكه هاي منظم و يا نامنظم و آبراهه هاي داراي ارزش ارتفاعي Z  مي تواند به عنوان داده هاي اوليه ارتفاعي جهت ساخت DEM  مورد استــــفاده قرار گيرند. در اين فرآيند داده هاي ارتفاعي اوليه به روش هاي درون يابي به تمامي سطح منطقه تعميم داده مي شوند. مسلما" هر چه تراكم داده هاي اوليه ارتفاعي (خطوط و نقاط) بيشتر باشد مدل رقومي ارتفاع از دقت بالاتري برخوردار خواهد بود. شكل شماره 5 مدل شبكه نامنظم مثلث بندي (TIN) حوزه  آبخيز مورد مطالعه را نشان مي دهند. در اين مطالعه با استفاده از نقشه هاي رقومي 25000: 1 و بر اساس روش فاصله بورگفورس عمليات ميانيابي در فرمت رستري براي هر پيكسل بين خطوط ارتفاعي مطابق شكل شماره 4  صــورت مي گيرد.

 

روش ميانيابي براي تشكيل DEM  از روي نقشه هاي توپوگرافي

 

خروجي عمليات فوق به صورت يك نقشه رستري خواهد بود. دراين مطالعه به منظور تهيه DEM و با توجه به كمترين فاصله بين خطوط توپوگرافي، دقت مطالعه و همچنين محدوديت حجم فايل ها و زمان انجام محاسبه از پيكسل هاي 5 متري در محيط GIS در نرم افزار Ilwisاستفاده گرديد.

فرمول مورد استفاده براي محاسبه HP (ارتفاع مختص به يك پيكسل ) به صورت رابطه (1) نشان داده شده است:

               

  بطوريكه D1,D2  فاصله از خط ارتفاعي بالاتر و پائينتر وH1,H2   به ترتيب ارتفاع خط تراز بالاتر و پائين تر مي باشد.  پس از ساخت مدل رقومي ارتفاع به علت ايجاد چاله هاي هيدرولوژيك بايد آنرا اصلاح كرد كه اصلاح آن از طريق حذف چاله هاي  هيدرولوژيك و  قله هاي هيدرولوژيك مي باشد.

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی: مدل رقومی ارتفاع,DEM,Digital Elevation Model,رستری ,برداری,GIS ,حالت برداری,Triangulated Irregular Network,TIN,شبکه نامنظم مثلث بندی,کاربرد,نقشه شیب,نقشه جهت,پروفیل ارتفاعی,نقشه شکل زمین,حوزه آبخیز,ارزش ارتفاعي,روش هاي درون يابي,داده اوليه ارتفاعي,عمليات ميانيابي,مقیاس,نقشه هاي رقومي,حوزه آبخيز ,خطوط توپوگرافي


 پیشنهادات و انتقادات

نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :  
تلفن :
پیشنهاد:  
 

لازم به ذکر است اطلاعات سایت برپایه افزایش دانش فنی در پیشبرد دانش مهندسی است و این به منزله فروش محصولات نمی باشد
تمامی حقوق این پورتال , متعلق به شرکت آبراهه سازه می باشد
هرگونه کپی برداری از اطلاعات این پورتال فقط با ذکر منبع مجاز می باشد