معرفی کتاب

مرکز عایق ایران- عایق های رطوبتی و صوتی و حرارتی و گود های ساختمانی

   مشاور، طراح و مجری کلیه پروژه های عایق کاری در سطح ایران

 گروه عایق کاری صدا و حرارت و مجری در سطح ایران

   گروه آببندی و ایزولاسیون رطوبتی و مجری در سطح ایران

جهت راهنمایی و مشاوره با این شماره تماس بگیرید

 09155241800

لینک های مفید آمار سایت

تعداد کاربران آنلاین :  23

سنجش یا اندازه گیری رطوبت خاک

سنجش یا اندازه گیری رطوبت خاک

سنجش یا اندازه گیری رطوبت خاک

تکنیک های زمان بندی کردن آبیاری می توانند براساس ،میزان آب موجود در خاک،اطلاعات آب و هوایی ویا زیرنظر داشتن کمبود های گیاهان ، باشند

روش های مختلف سنجش رطوبت خاک شامل:

1.   پروب نوترونی

2.    حجم سنج

3.     کشش سنج

4.   پروب آبی

5.     بلوک گچی

6.    روش لامسه

بحث موجود در این متن محدود به متد ها و روش های کارامد برای تولید کنندگان محصولات کشاورزی می باشد.روش های TDR ، نوترون متر وAquqter Probe روشهای بسیار گران قیمتی هستند که در حدود (4000 تا 7000 دلار) هزینه می شوند که اغلب توسط محققان و پژوهشگران به کاربرده می شوند اما معمولا توسط تولید کنندگان استفاده نمی شوند.

روش استفاده از دست لامسه

برای سنجیدن رطوبت خاک با استفاده از این روش ، مقداری خاک را برداشته و آن را در دست محکم بفشارید. زمانی که به شکل یک توپ در آمد آن را به آرامی ،سه بار به بالا پرتاب کنید با استفاده از جدول شماره 1 می توان رطوبت نسبی خاک های مختلف و در عمق های مختلف را تعیین کرد.

از متد مخصوصی که در شکل 1 نشان داده شده ، می توان برای به دست آوردن نمونه های خاک از اعماق مختلف ، استفاده کرد.

 

رطوبت و ظاهر خاک

ظاهر خاک

میزان آب

خاک رس

خاک رسوبی

خاک شنی

شن

آب آن جدا شده و در کف دست جمع می شود

با فشار دادن ، آب از آن جدا می شود

با فشار دادن ، آب از آن جدا می شود

هنگام پرتاب آن به بالا ،آب از آن جدا می شود

> 100%

تیره به نظر می رسد. با فشار دادن آب از آن خارج نمی شود اما رگه هایی به طول 2 اینچ روی سطح آن دیده می شود.

تیره به نظر می رسد. با فشار دادن آب از آن خارج نمی شود اما رگه هایی به طول یک اینچ روی سطح آن دیده می شود

تیره به نظر می رسد. با فشار دادن آب آن جاری نمی شود اما رگه های آب روی سطح آن دیده می شود.

هنگام فشار دادن ،آب جاری نمی شود، اما خیسی سطح آن احساس می شود

100%

به رنگ تیره . بر اثر فشار به راحتی از لابه لای انگشتان بیرون می آید.نرم و لیز است.

به رنگ تیره .به شکل یک توپ بسیار نرم و شکل پذیر .آگر مقدار رس آن زیاد باشد لیز می خورد.

خیلی تیره . به شکل توپ نرمی در می آید که به راحتی می شکند. لیز می خورد.

تکه های خاک به یکدیگر می چسبند و به شکل یک توپ نرم در می آیند.

75-100%

تقریبا تیره . به شکل توپ در می آید. بر اثر فشار از لابه لای انگشتان بیرون می آید.

تقریبا تیره . به شکل توپ در می آید. تا حدودی نرم است. بر اثر فشار شکل پذیر می شود.

تقریبا تیره

بر اثر فشار به شکل توپ در می آید اما به خوبی به یکدیگرنمی چسبند

خشک به نظر می رسد . بر اثر فشار به شکل توپ در نمی آید.

50-75%

کمی تیره . تا حدودی شکل پذیر . بر اثر فشار به شکل توپ در می آید.

رنگ روشن . تا حدودی شکننده . اما بر اثر فشار چسبنده است.

رنگ روشن . خشک به نظر می رس.و بر اثر فشار به شکل توپ در نمی آید.

خشک به نظر می رسد.بر اثر فشار به شکل توپ در نمی آید.

25-50%

کمی پررنگ

سخت،شکننده

گاهی داری تکه های نرم روی سطح

کمی پررنگ ،پودری ،خشک ،گاهی داری پوسته ای خشک ،اما به راحتی پودر می شود

خیلی کم رنگ ،خشک ،شل ، از بین انگشتان جاری می شود.

خشک ،شل ، از بین انگشتان جاری می شود.

0-25%

 

-میزان آب = 100%<

شن = هنگام پرتاب آن به بالا ،آب از آن جدا می شود

خاک شنی = با فشار دادن ، آب از آن جدا می شود

خاک رسوبی = با فشار دادن آب آن جدا می شود.

خاک رس = آب آن جدا شده و در کف دست جمع می شود

-میزان آب = % 100

شن = هنگام فشار دادن ،آب جاری نمی شود، اما خیسی سطح آن احساس می شود

خاک شنی = تیره به نظر می رسد. با فشار دادن آب آن جاری نمی شود اما رگه های آب روی سطح آن دیده می شود.

خاک رسوبی = تیره به نظر می رسد. با فشار دادن آب از آن خارج نمی شود اما رگه هایی به طول یک اینچ روی سطح آن دیده می شود

خاک رس = تیره به نظر می رسد. با فشار دادن آب از آن خارج نمی شود اما رگه هایی به طول 2 اینچ روی سطح آن دیده می شود.

-میزان آب = % 75-100

شن = تکه های خاک به یکدیگر می چسبند و به شکل یک توپ نرم در می آیند.

خاک شنی = خیلی تیره . به شکل توپ نرمی در می آید که به راحتی می شکند. لیز می خورد.

خاک رسوبی = به رنگ تیره .به شکل یک توپ بسیار نرم و شکل پذیر .آگر مقدار رس آن زیاد باشد لیز می خورد.

خاک رس = به رنگ بیره . بر اثر فشار به راحتی از لابه لای انگشتان بیرون می آید.نرم و لیز است.

-میزان آب = % 50- 75

شن = خشک به نظر می رسد . بر اثر فشار به شکل توپ در نمی آید و تقریبا تیره.

خاک شنی = تر اثر فشار به شکل توپ در می آید اما به خوبی به یکدیگرنمی چسبند

خاک رسوبی = تقریبا تیره . به شکل توپ در می آید. تا حدودی نرم است. بر اثر فشار شکل پذیر می شود.

خاک رس = تقریبا تیره . به شکل توپ در می آید. بر اثر فشار از لابه لای انگشتان بیرون می آید.

-میزان آب = % 25- 50

شن = خشک به نظر می رسد.بر اثر فشار به شکل توپ در نمی آید.

خاک شنی = رنگ روشن خشک به نظر می رس.و بر اثر فشار به شکل توپ در نمی آید. خاک رسوبی = رنگ روشن . تا حدودی شکننده . اما بر اثر فشار چسبنده است.

خاک رس = کمی تیره . تا حدودی شکل پذیر . بر اثر فشار به شکل توپ در می آید.

-میزان آب = % 0- 25

شن = خشک ،شل ، از بین انگشتان جاری می شود.

خاک شنی = خیلی کم رنگ ،خشک ،شل ، از بین انگشتان جاری می شود.

خاک رسوبی = کمی پررنگ ،پودری ،خشک ،گاهی داری پوسته ای خشک ،اما به راحتی پودر می شود

خاک رس = کمی پررنگ ،سخت،شکننده . گاهی داری تکه های نرم روی سطح


پایگاه های قرار دادن دستگاه های رطوبت سنج خاک

یک محل مناسب برای قرار دادن دستگاه باید جایی باشد که وضعیت آن مشابه وضعیت اکثریت جاهای دیگر زمین باشد. یا به نوعی دیگر اکثریت شرایط محلی را داشته باشد. در زمین هایی که دارای 2 یا چند نوع خاک مختلف می باشند.

باید از محل های بیشتری برای قرار دادن دستگاه ها استفاده کرد. بهتر است هر محل جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به حداکثر عمق ریشه و نوع خاک موجود ،ممکن است به بیش از یک سنسور نیاز داشته باشیم. تمای گیاهانی که دارای ریشه های عمیق هستند مانند درختان میوه ،باید دارای دودستگاه رطوبت سنج درهر محوطه کاری برای بررسی داشته باشند. یکی درعمق 30 سانتی (12اینچ) و دیگری در عمق 60 سانتیمتری (24 اینچ).

میزان رطوبت خاک باید در فاصله ای به اندازه 3/2 فاصله بین تنه درخت و خطوط آبرسانی ، از محل درخت باشد. به طور معمول برا توسعه کنترل بهتررطوبت یک بخش ، تانسیومتر ها و واترمارک ها در دو عمق متفاوت نصب می شوند. برای بیشتر گیاهان ، با ریشه هایی به عمق بیشتر از 2 فوت ، رطوبت باید در عمق 4/1 تا 3/2 عمق ریشه سنجیده شود. در حالیکه دو رطوبت سنج ،یکی در عمق حدود 250 تا 300 میلی متر و دیگری در فاصله 3/2 عمق ریشه نصب شوند.


کلمات کلیدی: رطوبت خاک, میزان رطرطوبت خاک, میزان رطوبت خاک, رطوبت سنج خاک, عمق ریشه, تانسیومتر ها , واترمارک ها, درختان میوه, رطوبت سنج, شن, خاک شنی, خاک رسوبی, میزان آب, رطوبت خاک, رطوبت و ظاهر خاک, روش های مختلف سنجش رطوبت خاک, روش های TDR , نوترون متر, ,Aquqter Probe بلوک گچیوبت خاک, رطوبت سنج خاک, عمق ریشه, تانسیومتر ها , واترمارک ها, درختان میوه, رطوبت سنج, شن, خاک شنی, خاک رسوبی, میزان آب, رطوبت خاک, رطوبت و ظاهر خاک, روش های مختلف سنجش رطوبت خاک, رو


 پیشنهادات و انتقادات

نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :  
تلفن :
پیشنهاد:  
 

لازم به ذکر است اطلاعات سایت برپایه افزایش دانش فنی در پیشبرد دانش مهندسی است و این به منزله فروش محصولات نمی باشد
تمامی حقوق این پورتال , متعلق به شرکت آبراهه سازه می باشد
هرگونه کپی برداری از اطلاعات این پورتال فقط با ذکر منبع مجاز می باشد