معرفی کتاب

مرکز عایق ایران

عایق های رطوبتی و صوتی و حرارتی و گود های ساختمانی و سرما

   مشاور، طراح و مجری کلیه پروژه های عایق کاری در سطح ایران

 گروه عایق کاری صدا و حرارت و مجری در سطح ایران

   گروه آببندی و ایزولاسیون رطوبتی و مجری در سطح ایران

 
جهت راهنمایی و مشاوره با این شماره تماس بگیرید

 09155241800

لینک های مفید آمار سایت

تعداد کاربران آنلاین :  19

کریجینگ و سمی واریوگرام

الف)کریجینگ

کریجینگ
 

 هر نوع ارائه‌اي از زمين آمار متضمن كريجينگ مي‌باشد.
•    كريجينگ مجموعه‌اي تعميم يافته از تكنيك‌هاي رگرسيون است.تفاوت بين كريجينگ و رگرسيون خطي كلاسيك عبارتست از:

1.فرض استقلال متغيرها و توزيع احتمال آنها در كريجينگ ضرورت ندارد.
2.در كريجينگ، نمونه‌گيري غير تصادفي جانشين نمونه‌گيري تصادفي در آمار كلاسيك مي‌شود.
 

انواع کریجینگ:
كريجينگ ساده: در اين نوع كريجينگ فرض بر اين است كه مقدار ميانگين معلوم است.
كريجينگ معمولي: در اين نوع كريجينگ فرض بر اين است كه ميانگين ثابت است ولي مقدار آن مشخص نيست.
كريجينگ جهاني يا عمومي: در اين نوع كريجينگ مقدار ميانگين متغير و نامعلوم است.

 

Software related to kriging


•    R packages
1.    BACCO - Bayesian analysis of computer code software
2.    tgp - Treed Gaussian processes
3.    DiceDesign, DiceEval, DiceKriging, DiceOptim - metamodeling packages of the Dice Consortium.

•    Matlab/GNU Octave
1.    mGstat – Geostistics toolbox for Matlab.
2.    DACE - Design and Analysis of Computer Experiments. A matlab kriging toolbox.
3.    GPML - Gaussian Processes for Machine Learning.
4.    STK - Small (Matlab/GNU Octave) Toolbox for Kriging for design and analysis of computer experiments.
5.    scalaGAUSS - Matlab kriging toolbox with a focus on large datasets

•    Scilab
1.    DACE-Scilab - Scilab port of the DACE kriging matlab toolbox
2.    krigeage - Kriging toolbox for Scilab
3.    KRISP - Kriging based regression and optimization package for Scilab

•    Python
1.    scikit-learn - machine learning in Python


ب)سمی واریوگرام
 

سمی واریوگرام
 

برای درک بهتر ساختار فضایی نمونه های برداشت شده و انتخاب بهترین روش در درون یابی، خود همبستگی فضایی بین نمونه ها مطالعه می شود. این بررسی را می توان با ترسیم فاصله بین نمونه ها و واریانس ارزش نمونه ها یا به عبارت دیگر سمی واریوگرام ها به دست آورد.
واریانس بین نقاطی که به اندازه hازهم فاصله دارند،ارتباط متقابل آن دو رانسبت به هم بیان می کند و وابستگی نقاط نزدیک به هم،دلیلی بروجود ساختار فضایی می باشد،به طوری که اگر واریانس بین نقاطی به فاصلهh کوچک باشد،وابستگی بین آن نقاط زیاد است.واریانسی را که وابسته به فاصله است را واریوگرام یا تغییرنما می نامند.
سمی واریوگرام، براساس نصف میانگین مربع واریانس بین نقاط بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود. Y (si, sj) = ½ var(Z(si) – Z(sj))
که مفهوم آن این است:

Semivariogram (distance h) = 0.5 × average[(value at location i – value at location j)2 ]
 


کلمات کلیدی: زمین آمار,ژئواستاتستیک, كريجينگ,سمی واریوگرام, روش زمين آمار, كاربرد زمين آمار, ميانگين حسابي , روش تيسن , روش گراديـان بارنـدگي


 پیشنهادات و انتقادات

نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :  
تلفن :
پیشنهاد:  
 

لازم به ذکر است اطلاعات سایت برپایه افزایش دانش فنی در پیشبرد دانش مهندسی است و این به منزله فروش محصولات نمی باشد
تمامی حقوق این پورتال , متعلق به شرکت آبراهه سازه می باشد
هرگونه کپی برداری از اطلاعات این پورتال فقط با ذکر منبع مجاز می باشد