معرفی کتاب

مرکز عایق ایران- عایق های رطوبتی و صوتی و حرارتی و گود های ساختمانی

   مشاور، طراح و مجری کلیه پروژه های عایق کاری در سطح ایران

 گروه عایق کاری صدا و حرارت و مجری در سطح ایران

   گروه آببندی و ایزولاسیون رطوبتی و مجری در سطح ایران

جهت راهنمایی و مشاوره با این شماره تماس بگیرید

 09155241800

لینک های مفید آمار سایت

تعداد کاربران آنلاین :  35

آبیاری بارانی

وضعیت آب در ایران

آبیاری تحت فشار

ایران یکی از کشورهای خشک و کم باران جهان به حساب آمده و متوسط بارندگی آن 250میلی متر است. متوسط بارندگی در استان یزد بین 90 تا 100 میلی متر بوده که سالانه با کاهش سفره آب زیر زمینی و پایان رفتن مواجه هستیم.


80 درصد آب برداشت شده از سفره های آب زیر زمینی در بخش کشاورزی مصرف می شود و بقیه در صنعت شرب و بهداشت استفاده می گردد و بیش از 90 درصد آب استحصالی در بخش کشاورزی مصرف می شود، لذا با توجه به کمبود آب در کشور، صرفه جویی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که ما با استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار می توانیم در مصرف آب صرفه جویی کنیم و حتی سطح زیر کشت را نیز افزایش دهیم.

 آشنایی با سیستم های آبیاری تحت فشار

 آبیاری بارانی:


اساس روش آبیاری بارانی به این صورت است که آب درداخل لوله ها،(معمولاً)با استفاده ازموتورپمپ تحت فشارقرارمی گیردوازطریق آبپاش هاوآبفشان ها با فشاروبه صورت قطرات باران پاشیده می شود. درموقع خروج ازآن ،قطرات آب درهواپخش می شودوبصورت باران مانندبرروی خاک می ریزد. درمقایسه باروش های آبیاری سطحی دراین روش کنترل روی آب بیشتربوده وعلت اصلی راندمان بالا نیز همین کنترل آب است.شیب زمین که عامل عمده ای درتوزیع غیریکنواخت آب در آبیاری سطحی است، درروش  آبیاری بارانی ازتأثیرکمتری روی یکنواختی برخوردار بوده وبا این روش آبیاری حتی باشیب نسبتأزیادنیزتوزیع یکنواخت آب درمزرعه ممکن می گردد.درصورتیکه شیب مناسب وجودداشته باشدوبتوان ازآن برای جبران افت اصطکاکی درلوله استفاده کردراندمان کاربردآب اززمین کاملاً مسطح نیز بیشترخواهدبود.آبیاری بارانی تقریباً درهرنوع آب وهواجزدرمناطقی که بادهای شدیدداردویادرجه حرارت درساعات زیادی ازروز بالاست می توانند مورد استفاده قرارگیرد.قسمتهای مختلف سیستم آبیاری بارانی هر سیستم آبیاری بارانی ازچهار قسمت اصلی به شرح زیرتشکیل شده است.

۱-پمپ و ایستگاه پمپاژ

پمپ آب را ازمنبع گرفته وپس از واردآوردن فشارلازم آن را به لوله اصلی منتقل می کند. پمپ به تناسب فشار لازم در آبپاش ها، افت بار در سیستم وآبدهی لازم انتخاب میشود.اگرمنبع آب اختلاف ارتفاع کافی با مزرعه داشته باشد بطوریکه فشار لازم ازطریق نیروی ثقل تأمین می شود احتیاجی به پمپ نخواهد بود . به علت اینکه فشار لازم در آبیاری بارانی زیاد است بندرت اختلاف ارتفاع می تواند برای تأمین فشار کافی باشد ودراکثر موارد نیازبه پمپ ضروری بنظر می رسد.نیروی لازم جهت پمپ از طریق موتورهای الکتریکی ویا موتورهای دیزلی (گازوئیل سوز) تأمین میشود. نوع موتور انتخابی بستگی به وجود شبکه برق رسانی درمنطقه ویا مهیا بودن گازوئیل دارد.درشرایط مساوی میتوان نوع موتوررابا مقایسه هزینه اولیه وهزینه های جاری موتورهای دیزلی باالکتروموتورها انتخاب کرد.

۲- لوله های اصلی ونیمه اصلی

این لوله هاآبراازمنبع گرفته وبه لوله های جانبی می رسانند.درشرایط خاصی ممکن است نیازبه لوله های نیمه اصلی نیزباشد.دراین حالت خاص آب ازلوله اصلی واردلوله نیمه اصلی شده وازآنجابه لوله های جانبی هدایت می شود.جنس لوله اصلی ونیمه اصلی می تواندازفولاد،آزبست سیمانی،آلومینیومی ویاپلاستیکی(پی وی سی) باشد.


۳- لوله های جانبی

 کاراصلی این لوله هارامی توان گرفتن آب ازلوله اصلی ورساندن آن به آبپاش ها دانست.معمولاًجنس لوله های جانبی درسیستم های آبیاری بارانی آلومینیومی است.این نوع لوله هابعلت سبکی وزن براحتی قابل حمل ونقل است که بزرگترین حسن آنهابشمارمی رود.در صورتیکه سیستم آبیاری بارانی ازنوع ثابت باشد،می توان ازلوله های پلاستیکی ویاجنس های سنگین تری مثل فولادنیزاستفاده کرد.


۴- آبپاش ها

 آبپاش هارامی توان مهمترین قسمت یک سیستم آبیاری بارانی دانست آبپاش هاآب راازلوله جانبی گرفته وسپس بصورت قطرات باران مانند و بافشارازدهانه به بیرون پخش می کنند.درموقع خروج آب ازدهانه آبپاش ،بارفشاری به بارجنبشی تبدیل می شودودرنتیجه آب به فواصل دور ونزدیک پرتاب می گردد. وسعت منطقه مرطوب شده ، بستگی به سرعت آب (فشاردرآبپاش )، زاویه فوّاره آب، نوع آبپاش و وضعیت باد درموقع آبیاری دارد.حجم آبدهی ، شکل توزیع آب واندازه ذرات آب بوسیله دهانه آبپاش کنترل می شود

انواع آبیاری بارانی:

 

1.آبیاری بارانی کلاسیک

- سیستم کاملا متحرک

- سیستم نیمه متحرک

 - سیستم ثابت با آب پاش متحرک

 - سیستم کاملا ثابت


-
سیستم کاملا متحرک

در این روش کلیه سیستم قابل انتقال و جابجایی است و بیشتر جهت استفاده از آبیاری تکمیلی استفاده می شود.
-
سیستم کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک

در این روش کلیه لوله ها و بال ها ثابت است و فقط آبپاش ها که روی رایزرها نصب می شوند متحرک است. در این روش کلیه لوله ها را می توان در زیر خاک نصب کرد. مزایای این روش سهولت کار با آن و سادگی سیستم است.
-
سیستم کاملا ثابت

در این روش کل سیستم کاملا ثابت است و بیشتر برای خزانه کاری و محصولات خاصی استفاده می شود.
لازم به یادآوری است که هنگاه عملیات کاشت و برداشت و در پایان فصل آبیاری کلیه لوله های روی سطح زمین را باید جمع آوری نمود.


مزایای آبیاری بارانی کلاسیک:

1.صرفه جویی در مصرف آب و توزیع یکنواخت آب در مزرعه.
2.امکان آبیاری در اراضی شیبدار و ناهموار.
3. توزیع یکنواخت سم و کود در مزرعه.
4. تمیز شدن برگ گیاهان و جلوگیری از سرمازدگی.
5. کاهش علف های هرز در مزرعه.
6. کاهش هزینه های تولید.

.2 آبیاری بارانی مکانیزه

   
-
سیستم آبفشان غلطان یا ویلمو.
-
سیستم آبیاری خطی یا لینیر (Linear).
-
سیستم آبیاری دوار مرکزی یا سنترپیوت.
-
سیستم آبیاری قرقره ای یا گان.

.3 سیستم آبفشان غلطان یا ویل مو

سیستم آبفشان غلطان یا ویل مو


این روش آبیاری برای سطوح بزرگ و هموار و همچنین برای گیاهان زراعی پا کوتاه که حداکثر ارتفاعشان یک متر بیشتر نباشد، استفاده می شود.
این دستگاه شامل قسمت های زیر است:
-
لوله های اصلی: لوله های اصلی در این سیستم از جنس آلومنیوم است که طول هر شاخه آن 12 متر است. طول دستگاه یا بال می تواند تا 372 متر باشد. لوله های اصلی به وسیله لوله خرطومی به شیر هیدرانت یا شیرهای آبده وصل می شوند.
-
آبپاش ها: آبپاش ها روی بال ها قرار دارند که زیر هر آبپاش یک سوپاپ تخلیه آب است، که بعد از اتمام کار سیستم، آب دستگاه تخلیه می شود. فاصله آب پاش ها از هم 12 متر است، که بعد از اتمام کار سیستم، آب دستگاه تخلیه می شود. فاصله آبپاش ها از هم 12 متر است.
-
چرخ ها: محیط چرخ ها 6/4-5 یا 6 متر می تواند باشد که معمولا محیط چرخ ها را کمتر از 60 متر انتخاب می کنند. فاصله چرخ ها از هم دیگر 12 متر است.
-
موتور و شاسی: که در وسط قرار دارد.


نکات قابل توجه در استفاده از این سیستم:
1.
دستگاه را باید با ترمز مخصوص یا کیسه شن در مزرعه ثابت نگه داشت.
2.
در مواقع جابجایی سیستم باید شیر فلکه را بست و لوله رابط خرطومی را از دستگاه جدا کرد و ترمز را آزاد کرد.
3.
آب لوله ها یا بال ها باید تخلیه گردد.
4.
مانعی در مسیر حرکت نباشد.
5.
کنترل و سرویس موتور دستگاه انجام شود.

 
.4سیستم آبیاری خطی یا لینیر (Linear):
در این روش آبگیری از کانال وسط مزرعه یا از طریق لوله های زیرزمینی و شیر هیدرانت های کنار مزرعه انجام می شود.
در سیستم خطی، دستگاه به صورت مستقیم حرکت می کند تا به انتهای مزرعه برسد سپس باید در همین مسیر برگردد حال برای اینکه در مواقع برگشتن قسمت انتهای مزرعه گل آلود است بهتر است، دستگاه نصف مزرعه را آبیاری کند سپس تا انتهای مزرعه بدون انجام آبیاری حرکت کند و در زمان برگشت انتهای مزرعه را آبیاری کند و قسمت ابتدای مزرعه که قبلا آبیاری شده بوده بدون آبیاری حرکت کند.


 5.سیستم آبیاری دوار مرکزی یا سنترپیوت


 
سیستم آبیاری دوار مرکزی یا سنترپیوت


این سیستم در حال حاضر یکی از مکانیزه ترین سیستم های آبیاری تحت فشار است که برای آبیاری در سطوح بزرگ و یکپارچه و برای اراضی نسبتا سبک استفاده می گردد و مزرعه را به صورت دایره ای آبیاری می کند. مساحت تحت پوشش این سیستم بین 25 تا 60 هکتار است.

قسمت های مختلف دستگاه سنترپیوت عبارتند از:
1. برج ثابت مرکزی
این برج در محل برداشت آب مستقر است و تابلوی کنترل کامپیوتری در این سکو نصب است و سیستم به دور این برج می چرخد.
2. بال ها یا Spam
طول بال ها حدود 5/52 متر است و تعداد آن ها بستگی به وسعت مزرعه دارد. در انتهای بال ها شیر تخلیه آب وجود دارد که وقتی دستگاه خاموش می شود فشار آب داخل لوله ها کاهش می یابد و شیر خودکار انتهای لوله باز شده و آب درون بال ها را تخلیه می کند و برعکس موقعی که دستگاه را روشن می کنیم و فشار آب در داخل بال ها زیاد می شود شیرها به طور اتوماتیک و خودکار بسته شده و در نتیجه آب از آب پاش ها خارج می شود.
3. آب پاش ها
که به فاصله 3 متر از یکدیگر روی بال ها نصب گردیده است و در این سیستم می توان از دو نوع آبفشان استفاده کرد:
الف) آبفشان با فشار کم که آب را به صورت اسپری روی محصول می پاشد که بیشتر در اراضی شنی به کار می رود.
ب) آبفشان ضربه ای که به فشار بیشتری نیاز دارد و برای خاک های نسبتا سنگین تر استفاده می شود.
ضمنا آب پاش های دورتر از برج مرکزی دارای آبدهی بیشتری نسبت به آب پاش های نزدیک برج هستند. زیرا آب پاش های دورتر مساحت بیشتری را تحت پوشش قرار می دهند.
4. برج متحرک
برج های متحرک که دارای دو چرخ هستند و با سرعتی حدود 2 متر در دقیقه حرکت می کنند.
5. بال اضافی
این بال برای آبیاری گوشه های مزرعه استفاده می شود و در مواقع ضروری بر روی دستگاه نصب می گردد.

6. سیستم آبیاری قرقره ای یاگان
این سیستم بیشتر برای تکمیلی و در اراضی دیم استفاده می شود و تشکیل گردیده از قرقره، شاسی، لوله پلی اتیلن، آبفشان گان و غیره.
نکات ضروری در مورد استفاده از سیستم یا گان:


1. استفاده از این سیستم در موقع سبز کردن محصول باعث کوبیدگی خاک و عدم سبز شدن محصول می شود و می بایستی در ابتدای کاشت از سیستم مه پاش استفاده کرد. عرض پاشش آب در گان 60 تا 70 متر است.
2. استفاده از این روش در ارضی رسی و سنگین و یا برای کشت گیاهانی که دارای بذر زیر هستند باید با دقت کافی انجام گیرد تا بتوان از این سیستم استفاده نمود.
3. در مناطق گرم اگر مدت طولانی آب در لوله باشد و سپس دستگاه را روشن نمود ممکن است آب داغی که روی محصول ریخته می شود موجب بروز خساراتی در روی محصول می گردد، بنابراین باید بعد از انجام آبیاری آب داخل لوله را تخلیه نمود.
در این روش لوله پلی اتیلن روی قرقره ای پیچیده شده است که به تراکتور در مزرعه جابجا می شود و انتهای لوله پلی اتیلن آبفشان یا گان قرار دارد.

 

 

 

 


کلمات کلیدی: آبیاری بارانی,وضعیت آب در ایران,کم باران,کاهش سفره آب زیر زمینی,بخش کشاورزی,شرب و بهداشت,سیستم های آبیاری تحت فشار, سطح زیر کشت,موتورپمپ,آبپاش,آبفشان,آبیاری سطحی,شیب,توزیع یکنواخت آب,بادهای شدید,درجه حرارت,ایستگاه پمپاژ,آبدهی,اختلاف ارتفاع,تأمین فشار,موتورهای دیزلی,شبکه برق,الکتروموتور,لوله های نیمه اصلی,فولاد,آزبست سیمانی,آلومینیومی,پلاستیکی,پی وی سی,لوله های جانبی,قطرات باران,سیستم کاملا متحرک,سیستم نیمه متحرک,سیستم ثابت با آب پاش متحرک,سیستم کاملا ثابت,آبیاری تکمیلی,خزانه کاری,عملیات کاشت,برداشت,فصل آبیاری,توزیع یکنواخت سم و کود,کاهش علف های هرز,سیستم آبفشان غلطان یا ویلمو,سیستم آبیاری خطی یا لینیر, Linear,سیستم آبیاری دوار مرکزی,سنترپیوت,سیستم آبیاری قرقره ای, گان,سوپاپ تخلیه آب,موتور و


 پیشنهادات و انتقادات

نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :  
تلفن :
پیشنهاد:  
 

لازم به ذکر است اطلاعات سایت برپایه افزایش دانش فنی در پیشبرد دانش مهندسی است و این به منزله فروش محصولات نمی باشد
تمامی حقوق این پورتال , متعلق به شرکت آبراهه سازه می باشد
هرگونه کپی برداری از اطلاعات این پورتال فقط با ذکر منبع مجاز می باشد