معرفی کتاب

مرکز عایق ایران- عایق های رطوبتی و صوتی و حرارتی و گود های ساختمانی

   مشاور، طراح و مجری کلیه پروژه های عایق کاری در سطح ایران

 گروه عایق کاری صدا و حرارت و مجری در سطح ایران

   گروه آببندی و ایزولاسیون رطوبتی و مجری در سطح ایران

جهت راهنمایی و مشاوره با این شماره تماس بگیرید

 09155241800

لینک های مفید آمار سایت

تعداد کاربران آنلاین :  37

آبخیز و آبخیزداری

آبخیز و آبخیزداری

آبخیز و آبخیزداری

تعریف آبخیز(watershed):

آبخیز واحدی هیدرولوژیک است که به عنوان واحد فیزیکی, بیولوژیکی, سیاسی, اجتماعی و اقتصادی برای طراحی ومدیریت منابع طبیعی (آب, خاک, پوشش گیاهی) پذیرفته شده است. به عبارت دیگر آبخیز منطقه ای توپوگرافی است که توسط یک سیستم رودخانه زهکشی می شود . آبخيز پهنه اي از زمين سراشيب است كه تمام روان آب ناشي از بارش وارده بر روي آن را يك رودخانه،‌ آبرو، درياچه و يا يك آب انباشت دريافت مي نمايد به عبارت ديگر محدوده اي توپوگرافي است كه از طريق يك شبكه رودخانه زهكشي مي شود. در تعريف فوق بيشتر بر خصوصيت فيزيكي حوضه آبخيز تاكيد شده است، هرچند در تعاريف جديد مفاهيم گسترده تري را نيز دخالت مي دهند بطوري كه يك آبخيز را كه معمولا يك واحد هيدرولوژيك محسوب مي شود به عنوان يك واحد فيزيكي-بيولوژيكي مي دانند و در بسياري از موارد نيز به عنوان واحدي اجتماعي- اقتصادي و حتي سياسي براي برنامه ريزي و اداره منابع طبيعي محسوب مي شود.


 
تعاریف آبخیز داری (watershed management):

آبخيزداري يعني تغذيه سفره آب هاي زيرزميني و افزايش توليد محصول.
آبخيزداري بهره گيري از مجموعه گسترده دانش و تجربه است در يافتن راه هاي پيشگيري و رويارويي با فرسايش خاك و سيلاب هاي مخرب.
آبخيزداري يعني حفظ و احياء آبخيزهاي بحراني.
آبخيزداري يعني بهره برداري كامل از سرمايه گذاريهاي هنگفت مالي در منابع اقتصادي كشور.
آبخيزداري يعني بهره برداري مناسب و درست از منابع طبيعي و كشاورزي حوزه هاي آبخيز.

آبخيزداري يعني تقويت پوشش گياهي و كاهش زيان هاي سيل هاي

آبخیزداری عبارت است از فرآیند تنظیم و اجرای اقدامات مناسب به منظور اداره منابع موجود در آبخیز, باکسب منافع, بدون آسیب رساندن به موجودیت این منابع.


دلایل ظهور علم آبخیزداری


کسب دانش وآگاهی بیشتر درمورد دوره هیدرولوژیک وعملکرد آن.
افزایش جمعیت وفشار حاصله از آن به اراضی ومنابع آب.
افزایش بیش از حد مصرف آب که ناشی از پیشرفت فن آوری وبالا رفتن سطح زندگی مردم بوده است

بروز مشکلات جدید وپیچیده مرتبط باآب از جمله: مشکل وجود مناطق سیل گیر, ایجاد آلودگی
آب, سکونت در مناطق خشک و

مدیران امور برنامه ریزی, سرانجام پی بردند که آبخیز می تواند به عنوان بهترین واحد طبیعی برای اداره منابع طبیعی محسوب شود.


 
هدف از آبخیزداری

تحت کنترل درآوردن عملیات کشاورزی, دامپروری, ساختمان سازی, راهسازی,قطع درختان وبه طور کلی هرگونه عملی چه مفید وچه مضر, چه مثبت وچه منفی, ارزیابی آنها وتوجه به وضعیت آبخیز براساس خصوصیات زمین شناسی, خاک شناسی, پوشش گیاهی, اقلیم شناسی, هیدرولوژی وارائه رهنمودها وپیشنهادها جهت اجرا و مدیریت صحیح در مورد همه عوامل طبیعی وزیستی هر اکوسیستم در واحدهای طبیعی خاص واعمال مدیریت بر روی عواملی که در توزیع آب وکیفیت هیدرولوژیکی تاثیر دارند, تا به صورت مطلوب وعلمی, خاک حوضه آبخیز از فرسایش حفظ گردد.
آبخیزداری الهی ترین نگاه به طبیعت است وآبخیزدار را می توان پزشک طبیعت نامید. یک آبخیزدار خوب با بررسی دقیق ومطالعه علمی حوضه آبخیز, به تعبیری دردهای یک حوضه را شناخته, ودرجهت درمان آن برنامه ریزی میکند.آبخیزداری با نگاهی خدا گونه عرصه طبیعت را برای زیست و بهره برداری انسان مهیا میکند.شاید این تعابیر کمی اغراق آمیز به نظر برسد, اما میشود تمام علوم راهدیه ای از جانب خدا برای حکومت بر کره خاک دانست.
اگر ما با این دید به علوم نگاه کنیم, هرگز آنها را در راه نابودی نوع بشر به کار نخواهیم بست.

 

مهمترین وظایف آبخیزداری

آبخیز و آبخیزداری

1.مطالعه جامع و برنامه ریزی و تعیین خط مشی کلان، تهیه طرح و اجرای برنامه‌ها و حفاظت خاک و نظارت بر آنها

2.تهیه و تدوین روش ها، استانداردها، ضوابط و دستورالعمل‌های فنی

3.ایجاد و توسعه ایستگاه های اندازه گیری در حوزه‌های آبخیز

4.تعیین اولویتهای طرح های تحقیقاتی و برنامه‌های آموزشی

5.ارایه برنامه‌های ترویجی و اشاعه فرهنگ آبخیزداری در بین آبخیز نشینان

6.هماهنگی سیاست ها و اقدامات مرتبط با آبخیزداری

7.توسعه ارتباطات بین‌المللی به منظور هماهنگی و ایجاد کار مشترک

 

 علوم مرتبط با آبخیزداری

یک پروژه ساده آبخیزداری از چند مطالعه مستقل تشکیل شده است که هر کدام کارشناس مربوط به خودش را می خواهد:

1.مطالعه فیریوگرافی:این مطالعه به بررسی خصوصیات ظاهری آبخیز می پردازد.
2.مطالعه هواشناسی: به طور کلی به بررسی اقلیم منطقه می پردازد.
3.مطالعه هیدرولوژی: به بررسی آب های موجود در منطقه می پردازد.


4.مطالعه خاک شناسی: به مطالعه انواع خاک های موجود در منطقه وپتانسیل های آن می پردازد.
5.مطالعه زمین شناسی: به بررسی جنس ونوع سازندها و برخی عوامل مورفولوژیکی وقدمت سازندها وعوامل تشکیل آنها می پردازد.


6.مطالعه فرسایش و رسوب: به بررسی انواع فرسایش در حوضه وفرسایش پذیری وپتانسیل رسوب گذاری رودخانه می پردازد.


7.مطالعه پوشش گیاهی: به بررسی تیپ های مختلف گیاهی منطقه میپردازد وبرنامه چرا و شدت چرا را تعیین می کند ودرصد وجود کلاس های مختلف را در حوضه مشخص می کند.
۸.مطالعه اقتصادی: به بررسی شاخص های اقتصادی وارزیابی اقتصادی طرح می پردازد.

9.مطالعه کشاورزی واجتماعی: به بررسی عوامل کشاورزی واجتماعی آبخیز نشینان می پردازد,شاخص هایی از قبیل: جمعیت, تعداد خانوار, چگونگی کسب درآمد, تعداد دام,انواع محصولات کشاورزی منطقه و در این مطالعه بررسی می شود.

10.عملیات بیولوژیک: به ارائه طرح های کاشت نهال, بذر کاری و برای حفظ عرصه طبیعی آبخیز(از نظر پوشش گیاهی) وبهبود وضعیت آن , وتثبیت بیولوژیک خاک از طریق پوشش گیاهی می پردازد.


۱1.عملیات مکانیکی: ارائه طرح هایی از قبیل احداث بندهای خاکی, گابیون, خشکه چین وعملیات ذخیره نزولات آسمانی از طریق احداث فارو, تراس وبانکت بندی در این مجموعه می باشد.


12.تلفیق: به تعبیری عصاره مطالعات فوق می باشد که طرحی جامع وکلی ارائه می دهد وتعیین واحدهای کاری همگن از بخشهای تلفیق به حساب می آید که در آن نقشه های تهیه شده از هر گزارش روی هم قرار می گیرد و پلیگون های حاصل به عنوان واحدکاری معرفی می شوند.


تلفیق گر برای هر یک از این واحدها عملیات خاصی را پیشنهاد می کند.

در این واحدها خصوصیاتی از قبیل نوع خاک, مساحت, نوع تیپ (اعم از تیپ های گیاهی, رخنمون سنگی, زمین های دیم وزراعی و),گروه هیدرولژیک خاک ,عمق خاک, بافت خاک , پتانسیل تولید هرزآب و مشخص می شود.

 


کلمات کلیدی: تعریف آبخیز, تعریف آبخیزداری, معنای آبخیز, معنای آبخیزداری, توپوگرافي, watershed, watershed management ,منطقه ای توپوگرافی, شبكه رودخانه زهكشي, واحدی هیدرولوژیک, واحد فيزيكي-بيولوژيكي, اداره منابع طبيعي, اجتماعي- اقتصادي, تعاریف آبخیز داری, آبخيزداري, تغذيه سفره آب هاي زيرزميني , افزايش توليد محصول, پيشگيري و رويارويي با فرسايش خاك , سيلاب هاي مخرب, حفظ و احياء آبخيزهاي بحراني, تقويت پوشش گياهي و كاهش زيان هاي سيل, دلایل ظهور علم آبخیزداری , هدف از آبخیزداری , علوم مرتبط با آبخیزداری, مهمترین وظایف آبخیزداری , بندهای خاکی, گابیون,خشکه چین ,عملیات ذخیره نزولات آسمانی از طریق احداث فارو, تراس ,بانکت بندی


 پیشنهادات و انتقادات

نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :  
تلفن :
پیشنهاد:  
 

لازم به ذکر است اطلاعات سایت برپایه افزایش دانش فنی در پیشبرد دانش مهندسی است و این به منزله فروش محصولات نمی باشد
تمامی حقوق این پورتال , متعلق به شرکت آبراهه سازه می باشد
هرگونه کپی برداری از اطلاعات این پورتال فقط با ذکر منبع مجاز می باشد