-اتصالات بین مواد مختلف ساختمانی
-اتصالات متحرک در کف ساختمان ها
-در مکان هایی مانند پیاده روها و مکان های رفت و آمد
-اتصال و چسباندن مجاری تهویه جویهای آب، فواره ها و لبه های استخر
-اتصالات بین صفحات بتنی پیش ساخته