در میان کاربردهای دیگر، ژئوسنتتیک می‌تواند برای جداسازی، فیلتر کردن، حفاظت، زهکشی، مسلح سازی و ممانعت از سرایت رطوبت و … به کار رود:

1. فیلتراسیون:می‌تواند به طرز قابل توجهی کارایی یک سازهٔ خاکی را بالا ببرد و ژئوسنتتیک‌ها می‌توانند برای ایجاد سیستم‌های فیلتر کنندهٔ مؤثر به کار روند. وظیفهٔ فیلتر به این ترتیب است که اجازه دهد آب از صافی آن بگذرد و ذرات موجود در خاک فیلتر شده٫ باقی بماند.

فیلتراسیون می‌تواند کارایی یک سازهٔ خاکی را با کنترل کردن فرسایش سازه و پایین آوردن میزان ذرات خاکی که از مجموعه شسته و جدا می‌شود بالا ببرد. هنگامی که ذرات از خاک جدا شوند پیوستگی و چسبندگی مجموعه کاهش پیدا می‌کند و متعاقباً استقامت خاک کاهش می‌یابد که به این پدیده Piping گفته می‌شود. از بین بردن این دو معضل منجر به بالا رفتن طول عمر سازه نیز می‌شود. فیلترهای ژئوسنتتیک می‌توانند اطمینان و کارایی فیلترهای خاکی مشبک پیشین را بالا ببرند و نیاز به کار کمتر برای نصب شدن دارند.

2. زهکشی:در تمام سازه‌های خاکی مورد نیاز است، چه بخواهیم آب‌های سطحی را از زمین ورزش حذف کنیم، چه بخواهیم فشار جانبی بر دیوار حائل را کاهش دهیم، به هر حال نیاز به زهکشی مؤثر را نباید دست کم گرفت. در گذشته آبگذرهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

زهکش‌ها از این جهت با فیلترکننده‌ها متفاوتند که؛ آب از میان صافی فیلترکننده رد می‌شود در حالی که در زهکش آب همراه صافی زهکش حرکت می‌کند.

3. محافظت:در برخی استفاده‌های خاکی لازم است که یک قسمت از کار را از قسمت دیگر جدا کنیم و از آن حفاظت کنیم، به دلایل مختلفی چون: ممانعت از نشت مایعات، حفظ کردن یک سازهٔ خاکی از فرسایش. ژئوتکستایل‌ها مناسب این کاربرد هستند.

4. جداسازی:ژئوتکستایل دو لایه از خاک را که پراکندگی و اندازهٔ ذراتشان با یکدیگر متفاوت است، از هم جدا می‌کند.

به عنوان مثال؛ ژئوتکستایل‌ها به این منظور به کار می‌روند که از رسوخ مواد موجود در آسفالت در خاک نرم زیرین جلوگیری کنند تا ساختار، ضخامت و کل جاده پایدار بماند. جداسازها همچنین کمک می‌کنند که ذرات ریز خاک زیرین به لایهٔ نفوذ پذیر تهی و پوک آسفالت رسوخ نکند.

5. مقاوم‌سازی:ژئوتکستایل را می‌توان برای مقاوم‌سازی حجمی از خاک، بالا بردن زاویهٔ برش و بالا بردن ثبات ساختار خاک استفاده کرد. در نقش مقاوم‌سازی، ژئوتکستایل در معرض نیروی کششی مداوم قرار دارد. خاک و سنگ به داشتن مقاومت در برابر نیروی همفشاری و به داشتن ظرفیت کم برای نیروهای کششی معروف هستند. نیروهای کششی توسط تیر محکم فولادین گرفته می‌شود، ژئوتکستایل به نیروهای کششی که خاک نمی‌تواند تحمل کند یاری می‌دهد.