بالکن سبزچیست؟

زیباسازی بالکن وتراس که پس ازطراحی فضای گرم‌تر و پرروح‌ترایجاد می کند را بالکن سبز یاتراس سبز می گویند.

بالکن سبز امتیازات وویژگی منحصربه فردی دارد.

ولی باید نکات فنی واجرایی آن را مدنظرقرارداد.

-انواع بالکن سبز

1-روباز.

2-پوشیده.

-المان های بالکن سبز

1-گل و گیاه طبیعی و مصنوعی.

2-فلاورباکس چوبی.

3-آبنما.

4-نور‌پردازی.

5-مواد طبیعی و خام همچون کنده های درخت.

6-مبلمان چوبی وفلزی.

7-چمن مصنوعی وطبیعی.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد