بام سبز متمرکز یا روفگاردن متمرکز

بام سبز متمرکز یا روفگاردن متمرکز

-تعریف بام سبز متمرکز یا روفگاردن متمرکز چیست؟

بام سبزمتمرکز یا روف گاردن متمرکز یا متراکم” Intensive Roof” مانند باغ های روی سطح زمین طراحی می شوند.

جزئیات بام سبز شامل پیاده روها، نیمکت ها، زمین های بازی یا حتی استخرها هستند.

پوشش گیاهی بام سبز متمرکز شامل درختان، درختچه ها و بوته هایی است که روی سطح زمین قابل کشت هستند.

الزامات بام سبز متمرکز

-سیستم آبیاری.

-بررسی وزن بام سبز روی بام یا سازه ساختمان، از قابلیت تقویت برای تطبیق بار اضافی برخوردار است.

-مشخصات بام سبز متمرکز یا روفگاردن متمرکز

-عمق بستر کاشت گیاهان از 20 تا 60 سانتی متر متغیر است.

-در حالت اشباع با آب، باری حدود 290 تا 970 کیلوگرم بر مترمربع به وزن بام اضافه می کنند.

-وزن وطراحی سازه های بام از اهمیت ویژه ای برخوردار و به همان نسبت نیز پرهزینه تر می باشد.

-بهترین گزینه برای اجرای بام سبز متمرکز، احداث آن روی ساختمان های جدید است.

-دلیل آن در نظر گرفتن بار اضافی بام در طراحی و محاسبات سازه اولیه ساختمان جدید است.

Intensive Green Roof-

Garden Roof, Roof Garden – An intensive green roof system is characterized by its variety of vegetation ranging from herbaceous

plants to small trees with professionel maintenance and advanced green roof irrigation systems

A typical growing medium depth of an intensive green roof is 6 inches or more

Intensive green roofs offer a great potential for design and biodiversity

This system supports everything from small personal/home gardens to full scale public parks

Plant selection and design greatly affects the maintenance required for the upkeep of these roofs. Rooftop farms, urban roof farms or vegetable farms on roofs are clearly intensive green roofs and require higher nutrient applications and focused maintenance

بام سبز متمرکز یا روفگاردن متمرکز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد