مصالح بام سبز و روفگاردن چیست؟

 

-لایه عایق بام سبز و روفگاردن

اگر آب روی سقف بام بماند به ساختمان صدمه نمی زند.

لایه ساخته شده از مواد ضد آب تا قبل از آنکه از نظر فیزیکی تخریب شوند می تواند محافظ ساختمان باشد.

خاک و پوشش گیاهی از پوسته بام درمقابل تاثیرات اشعه فوق بنفش محافظت می کند.

البته پوسته بام باید در وضعیت خوبی قبل از نصب بام سبز باشد.

استفاده از یک لایه پوشش  یا عایق مناسب از نشت آب جلو گیری خواهد نمود.

-تثبیت کننده های ریشه بام سبز و روفگاردن

کشورهای مختلف شیوه هاو قواعد مختلفی برای ساختن بام سبز دارند.

بعضی از کشورها هم قاعده ای ندارند. درآلمان یک لایه تثبیت کننده زیر بام کار گذاشته می شود.

به این دلیل که ریشه نتواند به لایه آب بندی صدمه زند تثبیت کننده ریشه به لایه زهکشی نیز کمک می کند.

این لایه ممکن است دارای منشا شیمیایی باشد و برای گیاهان مسموم کننده بوده یا از یک لایه نازک مس ساخته شده باشد یا از لاستیکی مصنوعی که درز نداشته باشد .

-مواد زهکشی بام سبز و روفگاردن

دلیل اصلی استفاده از لایه زهکشی در زیر لایة خاک جلوگیری از فرسایش است.

دلیل دوم در رابطه با بام های هموار شکل دهی گودال است.

پوشش گیاهی سدوم با شرایط خشک سازگارند و در آب شناور خواهند شد و صدمه خواهند دید.

عملکرد دیگر مواد زهکشی، ذخیره مقداری آب است.

این اثر زمانی خیلی مهم می شود که خشک بودن بام باتوجه به اقلیم و شیب بام را هم در نظر داشته باشیم.

مطلقا لازم نیست عمل زهکشی با یک لایه مجزا انجام پذیرد.

استفاده از یک لایه خاک که به اندازه کافی زهکشی شده باشد تا آب اضافی بتواند از طریق آن بطور موثری زهکشی شود معمول است. این نوع بام سبز، بام سبز یک لایه ای خوانده می شود.

مواد زهکشی که در بام سبز بکار می رود شامل مواد طبیعی، مواد بازیافتی و حصیر های زهکشی مصنوعی می باشد.

-لایه فیلترخاک بام سبز و روفگاردن

بالای لایه زهکشی یک لایه فیلتر به شکل روکش الیاف به منظور تثبیت عملکرد زهکشی نصب می شود.

وقتی حصیر سدوم آماده می خرید این لایه فیلتر موجود می باشد.

بوسیله شبکه نایلونی سه بعدی به کنترل فرسایش خاک کمک می کند و لایه زیر را در محل نگه می دارد.

استفاده از لایه جلوگیری از فرسایش به جهت شیب بام بستگی دارد.

در مورد بام های صاف ممکن است این لایه کنده شود.

 

-لایه مقاوم در برابر آتش بام سبز و روفگاردن

از هر خاکی نمی توان به عنوان پوشش بام استفاده کرد.

خاک شامل زغال سنگ تورب یا دارای موجودات ارگانیکی میکروبی قابلیت انقباض را کاهش می دهند و از نظر آتش سوزی هم خطرناکند.

 

گونه های گیاهی و تثبیت بام سبز و روفگاردن

لازم است که گیاهان مناسب هراقلیمی انتخاب شود.

خواه شرایط آن بصورت دوره ای خیلی خشک، خیلی گرم، خیلی سرد یاخیلی متغیر باشد.

مهمترین مسئله در بام گسترده دامنه مقاومتی پوشش گیاهی آن است.

چرا که شرایط خشک در بیشتر اقلیم ها حاکم بر این نوع بام ها است.

گیاهان شاداب گیاهانی هستند که در بافت های خود به مدت طولانی آب را ذخیره می کنند از جمله این گیاهان سدوم و تعداد کمی از گیاهان خانواده کراکسولاسیا می باشند.

تعداد کمی از گونه های سدوم مناسب برای بام سبز وجود داردکه دارای رنگ های مختلف و الگوهای رشد متفاوتند.

در ترکیب با خزه رایج ترین جمعیت گیاهی بکار رفته در بام های گسترده می باشند.

در نقاطی از جهان که سدوم به طور طبیعی وجود نداردتوسعه بازا ر بام سبز به مبارزه ای بین گونه های مقاوم متناسب با اقلیم محلی و رستنی های بومی بدل شده است .

 

-تکنولوژی بام سبز و روفگاردن

بخش مهمی از جامعه پایدار است تولید گونه های خارجی که همان نقش راز نظرزیستی برای زندگی وحشی بومی به عنوان یک گیاه بومی بازی کند مجاز نیست.

 

کاشت گونه های گیاهی با دو روش اجرا می گردد:

۱ – استفاده از حصیرهای از پیش آماده

۲ – احداث بام سبز بوسیله کاشت جوانه و نشا