بام سبز گسترده یا روف گاردن گسترده

بام سبز گسترده یا روف گاردن گسترده

-بام های سبز گسترده چیست؟

برای بام هایی است که ظرفیت تحمل بار پایینی داشته و یا سایت هایی که برای استفاده به عنوان باغ بام مناسب نیستند.

بام سبز گسترده یا وسیع “Extensive Roof” ، نیازمند حداقل تاسیسات، نگهداری و در نتیجه هزینه کمتری است.

این نوع بام سبز، بستر کاشتی بین 5 تا 15 سانتی متر دارد.

به همین دلیل، سبک بوده و بار محدودی را به ساختمان وارد می کند.

از آنجا که اغلب نیاز به اصلاح ساختار ساختمان ندارد، برای قرار گرفتن بر بام ساختمان های موجود، مناسب تر است.

همچنین می تواند هم روی بام های مسطح و هم شیب دار، تا شیب سی درصد پیاده شود.

نیاز به نگهداری این بام ها کم و آبیاری آنها نیز بسته به نوع آب و هوا ناچیز است.

 

-محدودیت بام سبز گسترده

-بسته به عمق لایه کاشت و محدودیت در گسترش ریشه.

-نوع پوشش گیاهی آن به چمن ها، گونه های سدوم، خزه، گیاهان علفی دائمی، سالانه و سایر گیاهان با ریشه های کوتاه و مقاوم در برابر خشکسالی که نیاز به مراقبت کمتری دارند، محدود می شود

-در حالت اشباع با آب، وزن بام را بین 70 تا 170 کیلوگرم افزایش می دهد.

-این نوع بام ها معمولا کاربردی نیستند و تنها می توان از منافع زیست محیطی آن ها بهره مند شد.

 

Extensive Roof

Extensive Green Roof – An extensive green roof system is characterized of its vegetation, ranging from sedums to small grasses, herbs and flowering herbaceous plants, which need little maintenance and no permanent irrigation system. The growing medium depth for an extensive green roof system is typically 6 inches or less. These systems are ideal for efficient stormwater management with low maintenance needs. Extensive greenroofs are very cost efficient. Please read the case study “The Economics of Green Roofs from the Perspective of the Commercial Client” in our green roof case study section. Extensive green roofs are ideal for integrated PV/Solar systems like the Sun-Root system.

بام سبز گسترده یا روف گاردن گسترده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا