تعريف سيستم اطلاعات جغرافيايي

تعريف سيستم اطلاعات جغرافيايي

-GIS چیست؟

به معني سيستم اطلاعات جغرافيايي مي باشد.

Geographic Information System مخفف سیستم اطلاعات جغرافيايي بستري براي ذخيره، نگهداري، مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات جغرافيايي مي باشد.

جهت کار همزمان با داده هايي که وابستگي مکاني (جغرافيايي) و توصيفي دارند، طراحي شده است.

سيستم اطلاعات جغرافيايي يك سيستم كامپيوتر مبنا مي باشد كه به عنوان يك مجموعه متشكل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافيايي، نيروي انساني و مدل هاي پردازش داده، به منظور توليد، ذخيره سازي، نمايش، بازاريابي، پردازش و… اطلاعات جغرافيايي مربوط به عوارض و پديده هاي مختلف، مورد استفاده قرارمي گيرد.

-کاربرد GIS چیست؟

براي بهره گيري صحيح از قابليت هاي يک سيستم اطلاعات جغرافيايي، در درجه اول نياز به درک صحيح از اين سيستم و سپس ساختار اطلاعات در آن مي باشد.

جهت پياده سازي يك سيستم ، توجه به ماهيت و ساختار اطلاعات جغرافيايي متشکله آن که رکن اساسي هر سيستم اطلاعات جغرافيايي را تشکيل داده و توانمندي ها و پتانسيل هاي آن را تعيين مي كند، اجتناب ناپذير است.

از قابليت هاي يك پايگاه اطلاعاتي، مديريت اطلاعات و قابليت دستيابي به داده هاي مختلف آن بر حسب نياز مي باشد.

در طراحي پايگاه اطلاعات سيستم اطلاعات جغرافيايي بر اساس تحليل نيازهاي انجام شده، ساختار داده ها به گونه اي بايد طراحي گردد که ارتباط هاي منطقي بين داده ها حفظ شده و براساس آن بتوان سيستم مديريت داده هاي موجود را پياده سازي نمود.

 

-هدف نهايي يک سيستم اطلاعات جغرافيايي

-پشتيباني جهت تصميم گيري هاي پايه گذاري شده براساس داده هاي مکاني مي باشد.

-عملکرد اساسي آن بدست آوردن اطلاعاتي است که از ترکيب لايه هاي متفاوت داده ها با روش هاي مختلف و با ديدگاه هاي گوناگون بدست مي آيند.

 

 

محاسن يک سيستم اطلاعات جغرافيايي

– کيفيت بالاي تحليل داده ها و امکان تجزيه و تحليل آن ها با روش هاي پيشرفته.

– مديريت و تغيير سريع حجم عظيمي از داده ها در زمينه هاي مختلف.

– روش هاي بهتر و جديدتر براي تهيه نقشه هاي مختلف و امکان به روز کردن آن ها.

– امکان ايجاد ارتباط بين عوارض مختلف و اتصال حجم زيادي از اطلاعات آن ها در جداول اطلاعاتي.

– کاهش زمان، هزينه و مواد مصرفي کار و پول ساز و اشتغال ساز بودن آن.

– استفاده وسيع آن در علوم مختلف.

– اداره و سازماندهي وسيعي از داده هاي زمين مرجع.

– به روز رساني سريع و جمع آوري اطلاعات پراکنده.

– قابليت بازبيني روش ها.

– مدلسازي، فرضيه وآزمايش و پيشگويي.

تعريف سيستم اطلاعات جغرافيايي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا