بهترین بامسبز و ویژگی های آن

-بهترین بامسبز چیست؟

بام سبزی است که با رعایت استانداردها، نحوه اجرا و متریال به کار رفته باشد.

پوشش گیاهی در تمام طول سال شادابی و طراوت خود را حفظ نماید.

نیاز به نگهداری خاصی نداشته باشد.

ویژگی های بهترین بام سبز

-اثرات جزایر حرارتی شهرها تعدیل کند.

-اثر خنک کنندگی و کاهش هزینه تهویه مصنوعی داشته باشد.

-باد سردکاهش دهد.

-تاثیر در بهبود کیفیت هوا.

-آلودگی هوا راکاهش دهد.

-سروصدا راکاهش دهد.

-حجم رواناب حاصل از بارندگی راکاهش دهد.

-اثرات تشعشع الکترومغناطیسی کاهش دهد.

-افزایش طول عمر بهره برداری از عایق پشت بام.

-جذب CO2 و توليد اکسيژن.

-بام سبز ارزش ملک را افزایش دهد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد