معرفی لایه ضدریشه روفگاردن

-لایه ضدریشه روفگاردن چیست؟

ریشه های درختچه ودرختان در روفگاردن در سنوات ممکن است لایه های روفگاردن را دچار مشکل نماید.

صفحه ضدریشه بهترین محصول جهت کنترل وحفظ لایه های روفگاردن است.

-انواع لایه ضدریشه روفگاردن

-قیرپلیمری.

-ورق ژئوممبران.

-پوشش ورق PVC.

توجه به این نکته الزامی است که در صورت استفاده از ورق های ژئوممبران بایستی به منظور ایزولاسیون و آببند نمودن سقف نیز اقداماتی از قبیل ایزوگام ،استفاده از مواد نانو و… انجام پذیرد.

-مزایای لایه محافظ ضدریشه روفگاردن

-استفاده از این لایه این بوده که نیاز به اجرای لایه ایزوگام و یا سایر مصالح مشابه در زیر این لایه نمی باشد.

چرا که با توجه به توضیحات فوق این لایه هم وظیفه آب بندی سقف را به عهده داشته و هم از نفوذ ریشه گیاه به ساختار سقف جلوگیری می نماید.

-آیا لایه ضدریشه الزامی است؟

1-برای روفگاردن های که گل های فصلی کاشت نیازندارد.

2-درروفگاردن های که درختچه ودرخت کاشت می گردد، ازالزامات می باشد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد