نحوه اتصالGCL به سازه

نفوذ ریز الیاف های ژئوتکستایل به بتن باعث درگیر شدن کامل عایق بنتونیتی با سازه و حصول حداکثر اندرکنش برشی و خمشی بین سازه و عایق می گردد.

وجود تأییدیه های معتبر برای این نوع کاربرد (Structural Waterproofing) نیز می تواند گواهی بر عملکرد قابل اطمینان این محصول با کاربرد خاص عایق بندی سازه های زیرزمینی در شرایط مختلف باشد.

-نکات طلایی نصب جی سی ال

1-چون وزن جی سی ال زیاد است، با جرثقیل جابه جا شود.

2-میخ یا پیچ پایه بلند باشد.

3-محل تلاقی با ملات ترمیمی پرشود.

4-سرعت جابه جایی سریع باشد.

5-میزان اورلب15 تا 20 سانتیمتر باشد.

6-نقاط نیز گوشه قبل از اجرا ترمیم شود.

7-سطح زیرکار خشک باشد.

8-پوشش جی سی ال سریع اجرا شود.

9-در معرض رطوبت نباشد.

10-محل دپو خشک باشد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد