زهکشی وژئودرین درفضای سبز

-مشخصات بارز لایه ژئودرین در فضای سبز – طول عمر لایه پوشش ضد آب زیرین را افزایش می دهد. – نوسانات در دمای داخل ساختمان را به حداقل می رساند و در تابستان باعث خنک شدن می شود. – حفاظت گرمایی را بیشتر کرده و انرژی گرمایی با ارزش را در زمستان حفظ می کند.

بیشتر بخوانید »

انواع زهکش ها

زهکش هاي صفحه اي در انواع مختلفي از قبيل ژئونت، ژئوکامپوزيت، شبکه هاي زهکش و زهکشي فونداسيون و جداره گودهاي ساختماني، جداره تونل ها، زهکشي لندفيل ها استفاده می شود.

بیشتر بخوانید »

ژئوگريد کاشت گونه گیاهی روی شیب

ژئوگرید با اندازه 200* 200 ميليمتر يا 150 * 150 ميليمترنیاز است. سپس شبکه ژئوگرید را روی سطح مدنظر اجراو مهار انجام می دهیم. ابتدا و انتهای شیب، ژئوگرید را باید به طور اصولی مهار نمود. -الزامات ژئوگرید برای کاشت گونه گیاهی -ظرفيت زهکشي خوب. -زاويه اصطکاک داخلي مناسب. -تراکم مناسب خاک. -خاک مناسب براي

بیشتر بخوانید »

انواع ژئوگرید

لایه ژئوگرید براساس مقاومت و دانسیته خاک به ژئوگرید یکطرفه و ژئوگرید دوطرفه یا ژئوگرید تک سویه و ژئوگرید دوسویه تقسیم می شود.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد