– طول عمر لایه پوشش ضد آب زیرین را افزایش می دهد .

– نوسانات در دمای داخل ساختمان را به حداقل می رساند و در تابستان باعث خنک شدن می شود .

– حفاظت گرمایی را بیشتر کرده و انرژی گرمایی با ارزش را در زمستان حفظ می کند .

– با ظرفیت بالای نگهداری آب، بار روی سیستم فاظلاب را کاهش می دهد .

– به عنوان یک عایق صوتی عمل کرده و عبور صدا را تا هشتاد دبی کاهش می دهد .

– باعث کاهش گرد و غبار و آلودگی می شود.