ژئوتکستایل کنترل سیبلاب و فرسایش

کاربرد ژئوتکستایل رشته زیادی نیز در شکل بلند ابریشم ژئوتکستایل رودخانه دیده می شود.

-کارایی لایه ژئوتکستایل در کنترل فرسایش

1-نوع خاک رودخانه

خاک نقش مستقیم در تضعیف ساختمان خاک دارد.

هنگامی که رطوبت خاک بیشتر می شود، قدرت خاک کاهش می یابد.

بارش باران، ذوب برف و یا بالا آمدن سطح آب این نتایج را به همراه دارد.

این انبساط و انقباض باعث تخریب خاک و در نتیجه فرسایش ایجاد می گردد.

2-سیلاب های ناشی از امواج و تلاطم

سواحل رودخانه ها و دریاچه ها به دلیل امواج و تلاطم دچار تخریب می شوند.

به دلیل هزینه ها بالا و حفظ محیط زیست طبیعی رودخانه ها و دریاچه ها بهترین کار حفظ و نگهداری سواحل است.

لایه های ژئوتکستایل به عنوان بسترو تقویت کننده سواحل کارایی فراوانی دارند.

ورق ژئوتکستایل به صورت تنهایی و به صورت لحاف بتنی در سواحل استفاده می شود.

-امتیازات ژئوتکستایل در کنترل فرسایش

-مقرون به صرفه.

-نصب راحت.

-طول عمر فراوان.

-قابلیت اجرا در همه سواحل.

-نگهداری راحت.

-مقاومت بالا.

-کاربرد در آب های شور وشیرین.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد