ژئوگريد کاشت گونه گیاهی روی شیب

ژئوگرید با اندازه 200* 200 ميليمتر يا 150 * 150 ميليمترنیاز است.

سپس شبکه ژئوگرید را روی سطح مدنظر اجراو مهار انجام می دهیم.

ابتدا و انتهای شیب، ژئوگرید را باید به طور اصولی مهار نمود.

-الزامات ژئوگرید برای کاشت گونه گیاهی

-ظرفيت زهکشي خوب.

-زاويه اصطکاک داخلي مناسب.

-تراکم مناسب خاک.

-خاک مناسب براي رشد گياه.

-امتیازات ژئوگرید برای کاشت گونه گیاهی

-افزايش مقاومت برشي خاک.

-جلوگیری از فرسايش هاي ناشي از باد و باران.

-کشت گونه گياهي در شیب.

-نحوه اجراژئوگرید برای کاشت گونه گیاهی

-سکو مهار.

-قلاب عصای.

-قلاب نعل اسبی بابت اورلب ژئوگرید.

تولیدانواع ژئوسل
ژئوسل-Geocell
akbari

مشخصات فنی انواع ژئوسل

پانل فشرده ژئوسل که به شکل لانه زنبوری است،درشکل وابعاد مختلفی تولید می شود. موادمنحصربه فرد،وزن سبک وانعطاف پذیری بالا ازویژگی های بارزصفحه های ژئوسل می باشد. ساختارمقاوم وسرعت بالایی اجرا باعث کاهش هزینه های

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد