کاربردژئوتکستایل درراه سازی وجاده سازی

ژئوتکستایل روکش آسفالت در بزرگراه ها, خیابان های شهری, فرودگاه ها, سطح پل ها و از این قبیل کاربرد عمده ای دارد.

 

-اجرای روکش جاده و راه با ژئوتکستایل

دراین کاربرد, ژئوتکستایل دارای دو مکانیزم برای بهبود عملکرد روکش می باشد:

1-عملکرد اول ژئوتکستایل

به عنوان لایه میانی آغشته به قیر استفاده می شود.

نحوه عملکرد آن با جذب تنش و فشار, از انتشار ترک خوردگی بازتابی (Reflective) ازروکش قدیمی به روکش جدید جلوگیری کرده و یا به تعویق می اندازد.

2-عملکرد دوم ژئوتکستایل

به عنوان لایه ضد رطوبت از ورود نزولات آسمانی و مایعات سطحی از طریق ترک های آسفالت به درون لایه زیرین و مرطوب سازی Subgrade و متعاقب آن  گسیختگی و ضعف Subgrade جلوگیری می کند.

با این دو مکانیزم عمده موجب افزایش قابل توجه معادل 100% تا 150% طول عمر آسفالت می گردد.

این عمل موقتا” ترک ها را می پوشاند و بعد از اینکه روکش جایگزین شد, هر حرکت جانبی یا طولی جاده موجب انتشار ترک های روکش قبلی به روکش جدید می گردد و ترک های بازتابی رخ می دهد.

در زیر روکش جدید AC ژئوتکستایل می تواند برای دفع فشارهای وارده ناشی از حرکت روکش قبلی, استحکام کششی ایجاد کند .

ژئوتکستایل به عنوان لایه میانی در دفع فشار ناشی از ترک های افقی و عمودی عمل می کند.

ترکیب ژئوتکستایل با قیر و آسفالت, یک لایه غیر قابل نفوذ بوجود می آورد.

بخاطر سنخیت و قرابت الیاف پلیمری با مواد نفتی, جذب قیر و مواد اتصال Tack Coat به پارچه ژئوتکستایل بخوبی صورت می گیرد.

-مزیت اقتصادی کاربرد ژئوتکستایل در راه سازی

هزینه نصب ژئوتکستایل روکش آسفالت به همراه Tack Coat آسفالت معمولا” کمتر از نصف هزینه آسفالت AC به ضخامت 3 سانتیمتر می باشد.

بنابراین جهت افزایش عمر آسفالت کاربرد ژئوتکستایل روکش آسفالت بسیار ارزانتر از آسفالت مازادی است که به منظور افزایش عمر آسفالت استفاده می گردد.

استفاده از ژئوتکستایل معمولا” موجب صرفه جویی در مرمت آسفالت می گردد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد