بهترین محافظ برای لوله های فولادی انتقال نفت، آب و گاز در قسمت هایی از لوله که از نقاط صخره ای و سنگلاخی عبور می نماید، راکشیلد می باشد .

در این نقاط نوار خارجی لوله می بایست با یک لایه از محافظ لوله راکشیلد پوشش داده شود. در بخش هائی از مسیر خط لوله که زمین صخره ای انفجاری بوده ویا لوله ها با لایه بتنی پوشش اضافی شده اند و یا درصورت کاربرد وزنه های سیمانی بایستی از ورقه های مشبک پلی اتیلنی راکشیلد جهت حفاظت مکانیکی پوشش اصلی لوله استفاده شود .

کاربرد راکشیدشبکه

راکشیلد شبکه ضمن جلوگیری ازعبور سنگ ها با عبور دادن خاک های نرم در اطراف لوله مانع از صدمه دیدن محافظ خارجی لوله شده و بدین ترتیب به حفاظت کاتدیک لوله کمک می کند.

مزایای راکشیلد شبکه

-سرعت کاربالا و بتن ریزی یکنواخت.
-هزینه کمتر، درمقایسه با حمل ونقل خاک سرند شده و ماسه.
-استفاده از خاک های محلی در دور لوله.
-تسهیل در محافظت کاتدیک لوله.