راکشیلد محافظت لوله

لوله های انتقال در محل های صخره ای و سنگلاخی عبور بسیار ضربه پذیرمی شوند.

بهترین روش و اقتصادی ترین راه حل جهت محافظت لوله،شبکه مهندسی راکشیلد است.

-دلایل استفاده ازراکشید در خطوط انتقال لوله

-جلوگیری ازعبورسنگ.

-مانع نفوذ خاک های نرم.

-از صدمه دیدن مانع می شود.

-محافظ خارجی لوله.

-حفاظت کاتدیک.

-مزایای استفاده ازراکشید در خطوط انتقال لوله

-سرعت کاربالا و بتن ریزی یکنواخت.

-هزینه کمتر،نسبت به خاک سرندی.

-استفاده از خاک های محلی در دور لوله.

-تسهیل در محافظت کاتدیک لوله.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد