شبکه های مهندسی راکشیلد متنوع ساخته شده از متریال HDPE (پلی اتیلن سنگین) می باشد. در ساختار شبکه های مهندسی راکشیلد از مواد ضد نور آفتاب UV یو وی و مواد مقاوم ساز در برابر عوامل طبیعی همچون سرما و گرما استفاده می شود.

شبکه های مهندسی راکشیلد از 50 درجه سانتیگراد زیر صفر الی 85 درجه سانتیگراد بالای صفر تحمل حرارتی را داشته و با تنوع های رنگی گزینه مناسبی برای حصارکشی هایی که نیاز به زیبایی دارند محسوب می شوند.

امروزه شبکه های مهندسی راکشیلد در مناطق مرطوب و گرم و از بهترین انتخاب ها می باشد. شبکه های مهندسی راکشیلد بر اساس تنوع ضخامت و اندازه روزنه تولید می گردد.

کاربرد شبکه های مهندسی راکشیلد شبکه

-شبکه مهندسی 20در20 جهت مسلح سازی بتن و تقویت بستر خاک های سست مورد استفاده قرار می گیرد.
-شبکه مهندسی 30در30 جهت مسلح سازی بتن و تقویت بستر خاک های سست مورد استفاده قرار می گیرد.
-شبکه مهندسی 40در40 جهت مسلح سازی بتن و تقویت بستر خاک های سست مورد استفاده قرار می گیرد.