عایق پودری حرارت وضدحریق چیست؟

مشخصات فنی عایق پودری حرارت وضدحریق

-این عایق بر روی کلیه مصالح ساختمانی ( سفال، آجر ، بلوک سیمانی و گچ ) قابل اجرا می باشد.

-در هنگام استفاده از این عایق اجرای گچ و خاک حذف می گردد.

-برروی سطوح داخلی و خارجی ساختمان قابل اجرا است.

-به عنوان یک ملات سبک به راحتی بر روی رابیتس و مش قابل اجرا است.

-پس از اجرای این عایق امکان رنگ آمیزی آن وجود دارد.

روش اجرای عایق پودری حرارت وضدحریق

این عایق در محل اجرا فقط با آب مخلوط می شود.

توسط دستگاه پاشش یا ماله بر روی سطوح (دیوار، سقف و کف) اجرا می شود.

پس از خشک شدن بصورت عایقی سبک و متخلخل در می آید.

چسبندگی این عایق همانند گچ است.

-اجرای عایق پودری حرارت

صرفه جویی انرژی رابطه مستقیم با ضخامت عایق پودری حرارت دارد.

اجرای ضخامت4 سانتیمتر37.3%،اجرای ضخامت5 سانتیمتر43.3%،اجرای ضخامت6 سانتیمتر47.3% در انرژی صرفه جویی می شود.

 

صرفه جویی در انرژیاجرای مبحث نوزدهم

-به طور متوسط 50 % از تلفات حرارتی ساختمان هایی که عایق کاری نشده اند ناشی از پوسته خارجی شامل دیوار، سقف و کف می باشد.

-مقدار گریز گرما از ساختمان بسته به جنس و ضخامت دیوارها، سقف و نیز تعداد طبقات ساختمان، تغییر می کند. اجرای این عایق در ساختمان در راستای اجرای مبحث نوزدهم می باشد .

با توجه به ضریب هدایت حرارتی این عایق و ضخامت اجرای آن، مقاومت حرارتی کل دیوار محاسبه و میزان صرفه جویی انرژی نسبت به زمانی که این عایق استفاده نشده است به دست می آید.

الف) محاسبه مقاومت حرارتی دیوار آجر ماشینی با اندودهای گچی و سیمانی.

ب) محاسبه مقاومت حرارتی دیوار آجر ماشینی با ملات این عایق .

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد