معرفی عایق حرارتی انعکاسی

-تعریف عایق های حرارتی انعکاسی چیست؟

عایق های حرارتی شامل یک لایه بازتاب دهنده می باشند، که بر روی یک لایه هوا لمینیت شده اند.

این لایه به جای جذب تابش گرمایی آن را بازتاب می دهند.

لایه بازتاب دهنده تا 97% تابش ورودی را بازتاب می دهد.

ویژگی عایق های حرارتی انعکاسی

-برای مناطق گرمسیری و آفتابی بسیارمناسب.

-به صورت تنها و یا در کنار عایق های دیگر بصورت سیستم های هیبریدی می شود.

-عایق رطوبت.

-مقاومت در برابر تبادل حرارت بصورت همرفتی و رسانایی.

-بازتاب انتقال حرارت تابشی.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد