خصوصیات عایق حرارتی فوم پلی یورتان

عایق حرارتی پلی یورتان آماده محصول پرکاربرد است.

این عایق هم عایق حرارت و هم عایق صوت است.

قسمتی از ویژگی وخصوصیات آن به شرح زیراست.

1-ضریب مقاومت حرارتی بالا عایق فوم حرارتی (R-VALUE)

-مقاومت مناسب حرارتی.

-ضریب هدایت حرارتی پایین.

-راندمان بالا مصرف انرژی.

-مناسب ترین عایق جهت مصرف دردماهای پایین ومحیط های مرطوب.

2-مقاومت فشاری بالا عایق فوم حرارتی

-عایق فوم حرارتی ازمقاومت بالا ویکنواختی درکل سطح عایق برخوردار است.

-مقاومت 300 تا 650 کیلوپاسکال را تحمل می کنند.

-دربرابربارهای ثابت وخزش درزمان طولانی مقاومت عالی دارد.

3-عدم تغییرشکل وخواص عایق فوم حرارتی

-خواص آن از نظر شیمیایی وفیزیکی درطول زمان ثابت است.

-دربرابرباکتری ها و قارچ ها مقاوم است.

-فاقدهیچ گونه حساسیت و آلرژی.

4-عایق فوم حرارتی دربرابرنفوذ آب و بخارآب مقاومت فوق العاده

-نفوذ هرگونه آب یا بخارآب غیرممکن است.

-مقاومت حرارتی ثابت و تغییرناپذیر.

-درصد جذب آب نزدیک صفر.

-عملکرد حرارتی بالا.

-عدم تغییر شکل این صفحات تا 50 سال.

5-عایق فوم حرارتی مقاوم دربرابر رشد موجودات

-عدم امکان تخم گذاری حشرات و رشد جلبک، قارچ و باکتری از مزایای بارز عایق فوم حرارتی می باشد.

-استفاده این عایق فشرده درزیرخاک بلامانع است.

زیرا ریشه درآن نفوذ نمی کند و پوسیده نمی شود ورطوبت خاک تاثیری برآن ندارد.

6-عملکرد ثابت وبدون تغییر.

7-قابل شستشو.

8-پوشش یکپارچه و جلوگیری ازاتلاف انرژی.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد