معرفی آنی گیربتن

-آنی گیربتن چیست؟

محلولی است که پس از اضافه شدن به سیمان باعث کاهش زمان گیرش آن به کمتر از یک دقیقه می گردد.

از این محلول برای جلوگیری موقت و یا دائم نشت آب باشد استفاده می گردد.

-موارد مصرف آنی گیربتن

-جلوگیری از نشت آب.

-خشک کردن محیط جهت انجام تعمیرات.

-آببندی اولیه برای انجام تعمیرات اساسی.

-روش و ميزان مصرف آنی گیربتن

ابتدا سطح زیر کار را تمیز و قطعات سست و لق را جدا نمایید.

آب های اضافی محیط را جمع آوری نمایید.

یک حجم آنی گیر را با دو حجم سیمان مخلوط و استفاده نمایید.

زمان گیرش مخلوط 30 الی 40 ثانیه از زمان آغاز مخلوط کردن می باشد.

در صورتی که سطح موردنظر نشت وسیعی دارد به صورت تکه تکه عمل کنید.

به این ترتیب که نشت آب را به یک نقطه هدایت نمایید.

سپس با قرار دادن یک تکه لوله pvc در محل نشت، آب را به خارج انتقال داده و اطراف آن را محکم نمایید.

بلافاصله روی آن را با ملات آنی گیر بپوشانید.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد