معرفی پرایمربتن

-پرایمربتن چیست؟

ملاتی آماده پایه سیمان،جهت بهبود چسبندگی به سطح زیرکارو افزایش مقاومت مکانیکی و شیمیایی می شود.

-خصوصیات پرایمربتن

-داراي پیوستگی و همگنی زیاد.

-به علت داشتن انبساط جمع نمی شود.

-به خوبی در درزها و شکاف ها نفوذ کرده و چسبندگی زیادي ایجاد می کند.

کاربرد پرایمربتن

-ملات براي کلیه کارهاي تعمیراتی.

-پرکردن شکستگی هاي بتن.

-جهت ماهیچه کشی مناسب است.

-انواع پرایمربتن

1-پرایمربتن C

-درشت دانه.

-مناسب ترمیم و بازسازي خرابی هاي بتن با عمق بیش از یک سانتی متر.

-پرکردن سوراخ ها و ترک هاي عمیق بتن.

2-پرایمربتن F

-ریزدانه، نرم.

-قدرت چسبندگی زیاد به سطح زیرکار.

-مناسب ترمیم و زیباسازي نما.

-پوشش دیوارهاي جانبی ساختمان با خاصیت ضدآبی.

-ظریف کاري و پرکردن شکاف ها و ترک هاي ریز.

-جایگزین ملات فیلی داخل استخرها با خاصیت آببندي.

-مزایا پرایمربتن

-آماده مصرف فقط با افزودن آب.

-مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا.

-مقاوم در تمام شرایط آب و هوایی.

-قابل مصرف در فضاي باز، استخرها و منابع آب.

-روش و ميزان مصرف پرایمربتن

سطح زيرکار مي بايست کاملا تميز و عاری از چربي، روغن و قطعات سست و لق باشد.

قبل از اعمال ملاته ای تعميراتي سطح کار را کاملا مرطوب و زنجاب نمائيد.

برای ساخت ملات فقط آب را به ميزان لازم (در حدود 11 تا 25 درصد وزن مواد خشک) به آن اضافه نموده و کاملا مخلوط نمائيد.

کمي صبر کنيد تا ملات قوام يابد و افزودني های آن کاملا فعال شوند.

سپس با دست و يا ماله در محل موردنظر اعمال نمائيد.

برای ضخامت های بالاتر از 30 ميليمتر در چند لايه اعمال شود.

کيورينگ پرایمربتن از اهميت زيادی برخوردار است و در چند روز اوليه سطح کار حتما مرطوب نگه داشته شود.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد