آیا ایزوگام برای آببندی گودساختمان مناسب است؟

امروزه نیاز به وجود پارکینگ و یا زیرزمین در همه ساختمان‌ها حس می‌شود این امر مستلزم اجرای زیرزمین‌های عمیق در ساختمان‌ها است.

ازاین‌رو پیمانکاران معمولاً با گودبرداری‌هایی با عمق زیاد این فضا را برایاحداث پارکینگ و یا زیرزمین فراهم می‌کنند.

گودبرداری هرچه عمیق‌تر، احتمال نفوذ آب‌های زیرزمینی به کف یا بدنه سازه افزایش‌ می یابد.

-انواع آب های زیرزمینی مخرب گودساختمانی

-جریان‌های زیرزمینی.

-آبهای زیرسطحی.

-قنوات.

-نشت فاضلاب از سیستم‌های دفع فاضلاب ساختمان‌های همسایه.

جمله خطراتی که در صورت عدم پیشگیری خسارت‌های جدی و جبران‌ناپذیری مانند نشست وتخریب فونداسیون یا خوردگی آرماتور بتن و ضعف سازه‌ای سیستم در بلندمدت را در پی خواهد داشت.

روش‌های مختلفی مثل قیرگونی یا ایزوگام جهت زهکشی و آب ‌بندی گود ساختمانی وجود داشته است.

-دلایل اصلی عدم کارایی ایزوگام در گودساختمانی

1-ایزوگام باید بر بستر دائمی اجرا گردد، که در گود ساختمانی به دلیل شاتکریت که بستر دائم نمی باشد پیشنهاد نمی گردد.

2-ایزوگام در شرایط فشار منفی کارایی ندارد.

3-به دلیل نامناسب بودن و عدم چسبندگی ایزوگام در شرایط رطوبت در مناطق خیس و دارای رطوبت کارایی ندارد.

4-ولی بررسی آسیب‌پذیری این محصولات در برابر شرایط محیطی و عدم اطمینان از نحوه عملکرد آن‌ها در بلندمدت (عمر این عایق رطوبتی کوتاه بوده و پس از حدود ۵ سال دچار ترک‌خوردگی می‌شود) سبب گردیده که امروزه این روش‌ها کمتر مورداستفاده قرارگرفته.

-نتیجه گیری

روش‌های جایگزین و قاعدتاً بهتری برای زهکشی و آب بندی گود ساختمانی استفاده شود.

یکی از بهترین روش‌های آب بندی و زهکشی سطوح با استفاده از دسته محصولات ژئوسنتتیک می‌باشد.

معمولاً سیستم زهکشی گودهای ساختمانی در کنار استفاده از عایق های رطوبتی مورداستفاده قرار می‌گیرد تا از سازه‌ها در برابر اتفاقات زیرزمینی محافظت کرده و از ورود هرگونه رطوبت به درون سازه‌ها جلوگیری کند.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد