تعریف کلی درز انقطاع و انبساط

تعریف کلی درز انقطاع و انبساط

-تعاریف درزهای ساختمانی

 

تعریف کلی درزهای انبساط

درزی که در طول ساختمان قرارداشته باشد درز انبساط گفته می شود.

برای جلوگیری از ایجاد تنش های بیش از حد معمول و خرابی های ناشی از انبساط و انقباض ساختمان بر اثر تغییر درجه حرارت محیط خارج در ساختمان درز انبساط پیش بینی می شود.

درز های انبساط باید به طریقی اجرا شود که حداکثر جابجایی را در مقابل تغییرات درجه حرارت مقدور سازد.

 

 

تعریف کلی درز انقطاع

درزی که بین دو ساختمان مجاور یکدیگر باشد درز انقطاع گفته می شود.

برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه به ساختمان های مجاور به یکدیگر، بویژه در زمان وقوع زلزله، ساختمان هایی که دارای ارتفاع بیش از ۱۲ متر یادارای بیش از ۴ طبقه هستند،باید به وسیله درز انقطاع از ساختمان های مجاورجدا شوند.

همچنین حداقل درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر ۱/۱۰۰ ارتفاع آن تراز ازروی شالوده است.

این فاصله رامی توان در محل های لازم با مصالح کم مقاومت که درهنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان به آسانی مصالح مزبور خرد می شوند.

تعریف کلی درز انقطاع و انبساط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد