طرح تشویقی باغبام چیست؟

-معرفی طرح تشویقی باغبام

شهرداری به منظور ایجاد و توسعه فضای سبز شهری، فرهنگ‌سازی، ترغیب و تشویق شهروندان به احداث باغ‌بام می باشد.

-جزئیات طرح تشویقی باغبام

1-حداقل مساحت مفید و خالص سطح سبز برای احداث باغ بام، معادل یک سوم سطح ناخالص بام ساختمان می‌باشد.

2-کلیه گروه‌های ساختمانی جدید الاحداث،به جز ساختمان‌هایی ‌که ملزم به احداث باغ‌بام می‌باشند

3برای ساختمان‌های درحال ساخت، پس از اتمام عملیات اجرایی احداث باغ‌بام، در زمان صدور پایانکار و پس از تایید توسط سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری است.

4-نگهداری باغبام تا 10 سال.

5-اجرای باغبام طبق استاندارد باغبام.

6-مالکان (حقیقی و حقوقی) احداث کننده باغ بام موظف به رعایت مسایل سازه‌ای، ایمنی و میزان بارگذاری و همچنین ضوابط فنی و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان با تایید مراجع قانونی ذیربط می‌باشند.

7- در منطقه ثامن، مالکان (حقیقی و حقوقی) کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث که مساحت عرصه آنها بالای 500 متر مربع می‌باشد.

-مراحل دریافت وام باغبام ساختمان های درحال ساخت

1-ثبت درخواست دردفاترپیشخوان.

2-مراجعه به قسمت خدمات الکترونیک سازمان پارک‌ها و فضای سبز.

3-توافق با یکی ازشرکت‌های ذیصلاح.

4-طراحی دفترچه باغبام (شرکت های ذیصلاح شهرداری).

5-امضاء دفترچه طرح توسط مهندس سازه.

6-کاشت روفگاردن ودریافت تسهیلات تشویقی.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد