پروفیل مولتی درزژوئن چیست؟

این پروفیل می تواند درز ژوئن های ۲-۱۰ سانتیمتر را براحتی پوشش دهد.

به لحاظ ساختار و استحکام عالی می باشد.

که خود باعث افزایش طول عمر، جلوگیری از خوردگی، عدم تغییر شکل مقابل ضربه و فشار می گردد.

-مزایای پروفیل مولتی درزژوئن

-به آببندی جداگانه محل درزژوئن نیاز ندارد.

-عدم نیاز به شاسی کشی محل درز با پروفیل.

-قابلیت نصب در سطوح افقی و عمودی (کف، دیوار و سقف).

-فضاهایی مانند پشت بام، آشپزخانه، تراس، استخرقابلیت نصب دارد.

-قیمت مناسب.

-طول عمر بسیار بالا.

-قابلیت نصب در تمام محیط های داخلی و بیرونی.

-نصب آسان بطوری که توسط نیروی غیرماهر قابل اجراست.

-قابل استفاده در محیط هایی که با مواد شیمیایی سرو کار دارند.

 

-اهمیت استفاده از پروفیل مولتی درز انبساط و انقطاع

-عدم استفاده نامناسب پروفیل های درز انقطاع می تواند باعث ایجاد ترک در گوشه ها می شود.

-کاهش هزینه تعمیرات.

-تنوع پروفیل مولتی تابع محل اجرای آن می باشد.

این مقاطع به روش های مختلف دسته بندی می شوند که تابع خصوصیات محل نصب و کاربری آن می باشد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد