الزامات دیوارسبزبلند چیست؟

با توجه به آنکه اکثر دیوارساختمان های شهر شکل وپوشش نامناسبی دارند.

لذا با اجرای سازه های عمودی سبز می توان نقش به سزائی در زیباسازی منظر شهری ایفا کرد.

در عین حال اجرای همه گیر این باغچه ها می تواند در بهبود کیفیت هوای شهر بسیار موثر واقع شود.

-پیش نیاز اجرای دیوارسبزبلند

-سازه و اسکلت محکم.

-پیش بینی وزن دیوارسبز در زمان آبیاری.

-درمقابل وزش بادهای شدید و زلزله نیز مقاوم باشد.

-سیستم روشنایی.

-سیستم آبیاری.

-دسترسی آسان.

-انواع گونه های گیاهی بومی و سازگار.

-کاشت گونه های مقاوم به سرما و گرما.

-جنس گلدان ها، جهت یخبندان.

-سیستم نگهداری درتابستان و زمستان.

-سیستم هرس ،کود و سم زنی.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد