تغییر ‏الگوی کشت و صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی از اصلی‌ترین اولویت‌های به شمار آمده و توسعه ‏استفاده از فناوری‌های جدید در این بخش و استفاده مدیریت یافته از منابع اصلی تولید از جمله اقداماتی است که در ‏توسعه آن در تمام سطح  انجام می گردد.

یکی از راه‌های توسعه بخش کشاورزی، استفاده بهینه از منابع طبیعی و خدادادی است، یکی از منابع بسیار مهم در بخش کشاورزی منابع آبی بوده و اگر از این ماده حیاتی استفاده مطلوب ‏شود.

بسیاری از مشکلات حل و با توجه به ایجاد رغبت و تمایل بالا در تولیدکنندگان به استفاده از فناوری‌های ‏نوین در روش‌های آبیاری، امید می‌رود تحقق منابع اعتباری است.‏

بیش از 55 درصد آب مصرفی این بخش در شیوه آبیاری سنتی به هدر می‌رود، ‏در مقابل با افزایش سطوح آبیاری قطره‌ای و بارانی، بازدهی آبیاری افزایش می‌یابد و به همین میزان نیز قابلیت ‏ذخیره‌سازی آب‌های سطحی، زیرزمینی و آب سدها فراهم می‌شود.‏

تغییر روش کاشت محصولات کشاورزی با گسترش کشت ‏محصولات کم آب و توسعه سطوح زیرکشت محصولات زراعی و باغی کم‌توقع، با توجه به تحمل بالای آن ها به کم ‏آبی، برای حمایت مستقیم از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی پیشنهاد می گردد.