بام سبز علاوه بر اینکه دارای مزایای فراوانی است، الزاماتی نیز دارد که بهتر است با آن آشنا شوید و هنگام طراحی این مشکلات را مد نظر داشته باشید:

-اجرای روف گاردن یا بام سبز این طرح از هزینه زیادی برخوردار است زیرا نیاز به نگهداری، عایق بندی، رسیدگی و ضد آب کردن بیشتری نسبت به دیگر سقف‌های ساده یا معمولی دارد.

-امکان ایجاد روف گاردن در فضاهای کوچک مشکل بوده، پیش بینی زهکش و تهویه هوا را باید بررسی نمود و پیشنهاد می گردد فلاور باکس جایگزین گردد.

-پیش بینی سنگینی سقف، اگر پشت بام نتواند وزن روف گاردن را تحمل کند باعث نشست سقف می‌شود و خسارت‌هایی را برای ساختمان ایجاد می کند.

-نمی‌توان همه نوع پوشش گیاهی را در روف گاردن کاشت، علاوه بر این، پوشش گیاهی باید با شرایط آب و هوایی منطقه مطابقت داشته باشد.

-نفوذ ریشه گیاهان در سقف می شود، که این موضوع باعث تخریب سقف و از بین رفتن عایق می‌شود و در نتیجه انتخاب گونه گیاهی با ریشه های عمقی پیشنهاد نمی گردد.

-مراقبت از روف گاردن با توجه به نوع طراحی آن از ساده تا پیچیده متفاوت می‌باشد و دستور نگهداری در هر یک از این طراحی‌ها با یکدیگر متفاوت است.