قطره چکان نتافیم اصل یکی از بهترین و پر فروش ترین محصولات کمپانی نتافیم است که در پروژه های آبیاری قطره ای مورد استفاده قرار می گیرد.

کیفیت بسیاربالای قطره چکان نتافیم باعث شده است که بسیاری از کشاورزان و باغداران ایرانی که قصد پرورش محصولات خود را با روش آبیاری قطره ای دارند از قطره چکان های نتافیم استفاده کرده و نتایج مطلوبی را کسب کنند.

 

مزایا استفاده ازقطره چکان نتافیم در دیوار سبز یا گرین وال

-قطره چکان نتافیم صرفه جویی در مصرف آب.

-قطره چکان نتافیم دارای استاندارد ISO 9261.

-دبی خروجی قطره چکان نتافیم: 4 لیتری و 8 لیتری.

-خود شویندگی مداوم قطره چکان نتافیم.

-قطره چکان نتافیم مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش خورشید.

-نوع قطره چکان نتافیم PC (جبران کننده فشار) .

-دبی خروجی قطره چکان نتافیم ثابت در بازه فشار 0.7 الی 4 بار.

 

نحوه اتصال قطره چکان نتافیم

قطره چکان نتافیم با استفاده از لوله های ماکارانی به لوله اصلی متصل می گردد.