فیلترخاک روفگاردن با ژئوتکستایل

-دلایل استفاده از ژئوتکستایل برای فیلترخاک روفگاردن

1-عدم عبورذرات خاک ژئوتکستایل فیلترخاک

حفره‌های موجود ژئوتکستایل به اندازه ای کوچک است که ذرات ریزخاک از آن نمی تواند عبورکند.

2-نفوذپذیری ژئوتکستایل فیلترخاک

ژئوتکستایل فیلترخاکی دارای نفوذ پذیری بالایی دررابطه با جریان آب است.

به طوری که فشارآب حفره ای به حداقل خود در طول مسیرمی رسد وگرادیان هیدرولیکی کاهش می یابد.

3-عدم گرفتگی ژئوتکستایل فیلترخاک

حفره‌ها یا روزنه‌های ژئوتکستایل فیلترخاک باید به اندازه ای است که در طول دورهٔ بهره‌برداری گرفته نمی شود.

4-مقاومت فشاری ژئوتکستایل فیلترخاک

به دلیل بافت یکپارچه ژئوتکستایل مقاومت فشادری و باری فراوانی دارند.

5-دوام ژئوتکستایل فیلترخاک

مواد متشکلهٔ ژئوتکستایل فیلترخاکی دربرابرعوامل شیمیایی، بیولوژیک و اشعه ماوراءبنفش، مقاومت خوبی از خود نشان می دهد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد