گستره حوزه نانو تکنولوژی، معماری و ساختمان‌سازی را نیز در بر می‌گیرد. اساساً نانو تکنولوژی خود نوعی ساختن و بنا کردن است و از این حیث شباهت زیادی به معماری در مقیاس انسانی دارد. شاید مهم‌ترین فرق، تنها در مقیاس نانو ساختارها با ساختارهای معماری باشد.

فناوری نانو، فناوری طبیعت است و در پی حقارت مقیاس انسان در فضا یا دگرگونی انسان در طبیعت نیست. این موضوع اثر مستقیم روی فرهنگ کاربران خواهد داشت.

 

کاربرد فناوری نانو در ضد آب سازی بلوک سبک هبلکس

با توجه به نو بودن این فناوری، هر سال کاربردهای جدیدی از آن در صنایع مختلف معرفی می‌شود. در مورد کاربردهای نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان به‌طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

-بهبود خواص سیمان و بتن و بلوک سبک هبلکس.

-بهبود خواص مکانیکی بلوک سبک هبلکس.

-افزایش کیفیت سیمان و بتن و بلوک سبک هبلکس.

-جلوگیری از نفوذ عوامل مخرب خارجی به داخل بتن و بلوک سبک هبلکس.

-ایجاد پوشش عایق مناسب.

-عدم نفوذ عوامل خوردگی بلوک سبک هبلکس.

-افزایش مقاومت در برابر انتقال حرارت.

-افزایش مقاومت در برابر خوردگی، سایش و پوسیدگی بلوک سبک هبلکس.

-خاصیت خود تمیز شوندگی سطوح بلوک سبک هبلکس.