تکنیک های کاربردی در نقاشی ساختمان

-رنگ آمیزی دیوارها

قبل از رنگ کاری دیوارها سطح آن را خوب تمیز کنید.

سطح آن ها را با محلول تری سدیم فسفات TSP بشویید و بتونه کاری کنید.

بعد از آن رنگ کردن را شروع کنید.

-رنگ آمیزی درب ها

اغلب برای رنگ زدن درب، آن را از جای خود خارج می کنند.

اما بدون درآوردن درب، از جای خود نیز می توان آن را رنگ آمیزی کرد.

قبل از شروع کار باید دستگیره ها و قسمت های فلزی دیگر مانند ذره بین، جای کلید و.. را از درب جدا کنید.

لولا ها را با یک ماده مناسب مانند دو سه لایه چسب میسکیت بپوشانید.

-رنگ آمیزی سقف

نقاشی سقف را قبل از نقاشی دیوار ها و دیگر قسمت ها شروع کنید.

به جای قلم مو از غلتک رنگ با دسته قابل تنظیم استفاده و دو دست رنگ به سقف بزنید.

دست اول در جهت تابش نور منبع اصلی نور اتاق، مانند پنجره، و دست دوم عمود بر جهت این نور است.

-رنگ آمیزی کابینت

ابتدا درب ها و کشوهای داخل کابینت را بیرون بیاورید و سطح مورد نظر را به خوبی تمیز کنید.

نوع رنگ آستری که به کار می برید، به این بستگی دارد که جنس کابینت شما از چوب باشد یا لمینت.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد