روش اجرای عایق سفید

جهت اجرای عایق سفید لازم است، یکسری عملیات بسترسازی انجام شود.

بهتراست قبل از اجرای عایقکاری مشکلات سازه بررسی و رفع گردد.

-دستورالعمل اجرای عایق سفید

1- ابتدا محل های اضافی و یا برآمدگی های سیمان یا بتن را با کاردک یا وسیله مناسب ازسطح جدا کنید.

2- محل های ناهمسطح را با گروت یا سیمان پلیمری اصلاح کنید.

در صورت ترک خوردن مجدد یک لایه نازک اجرا کنید.

اگر فرورفتگی های بیش از 1.5 سانتی متر پیشنهاد می شود دو مرحله اجرا کنید.

3- محل اجرا را به خوبی با جارو تمیز کنید.

4- سطح بام را با مواد شوینده شستشو دهید.

5- ترک ها و فرورفتگی های کوچک را با عایق سفید و بعد الیاف پر و هم تراز نمایید.

6- روی کل سطح پرایمر مخصوص را اجرا کنید.

7- پس از دو ساعت از گذشت مرحله 6 عایق سفید را روی کل سطح اجرا کرده وسریعاُ روی کل آن را با الیاف مخصوص بپوشانید.

8- پس از گذشت چهار ساعت از اجرای مرحله 7 عایق را به صورت ضخیم با لیسه و یا غلتک اجرا کنید.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد