عایقکاری چوب باعایق سفید

ضدآب سازی و عایقکاری چوب باعث می شود طول عمرو کیفیت چوب دردراز مدت تغییر نکند.

-دستورالعمل اجرای عایق سفید بروی چوب

1-با ملات ترمیمی نقاط آسیب دیده چوب را پر کنید.

2-بوسیله جارو سطح را کاملا عاری از هرگونه غبارنمایید.

3-برای شکاف های کوچک کافی است تا درز آن ها را با عایق سفید پر نموده ولی برای شکاف های بزرگتر، علاوه بر پر کردن آن ها با عایق سفید لازم است که با الیاف مسطح نمایید.

4-روی کل سطح پرایمر مخصوص را اجرا کرده.

5-پس از دو ساعت از گذشت مرحله 5 عایق سفید را روی کل سطح اجرا کرده وسریعاُ روی کل آن را با الیاف مخصوص بپوشانید.

6-پس از گذشت چهار ساعت از اجرای مرحله 6 عایق را به صورت ضخیم با لیسه و یا غلتک اجرا کنید.

تذکر: پیشنهاد می شود در صورت لزوم از دو دست عایق سفید ضخیم استفاده شود.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد