فیلتردیسکی آبیاری چیست؟

-تعریف فیلتردیسکی آبیاری

فیلتردیسکی عموما با توجه به بالابودن کدورت آب و وجود ذرات کلوئیدی در آب مورد استفاده قرار می گیرند.

سیستم فیلتراسیون دیسکی می تواند به عنوان پیش تصفیه قوی قبل از سیستم اسمز معکوس جهت کاهش چشمگیر ناخالصی های معلق در آب مورد استفاده قرار گیرند.

-مزایا فیلتردیسکی آبیاری

-قابل شستشو می باشد.

-قابل بازشدن و تعویض.

-عدم واکنش با هرگونه آب دریایی شور و لب شور به دلیل نوع جنس پلی اتیلنی.

سایزهای فیلترهای دیسکی آبیاری

-سایز 3/4 اینچ،سایز 1 اینچ،سایز 1/4 اینچ،سایز 1/2 اینچ،سایز 2 اینچ،سایز 3 اینچ.

-انواع مش فیلتردیسکی آبیاری

-5 میکرون،20 میکرون،50 میکرون،100 میکرون،130 میکرون،200میکرون.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد