مشخصات فنی فیلتر دیسکی هلیکس AZUD سایز 4 اینچ

 

-فیلتر دیسکی هلیکس AZUD اسپانیا با سایز 4 اینچ با ماکزیمم دبی فیلتراسیون 70 مترمکعب بر ساعت و دبی موثر 50 متر مکعب بر ساعت.

-مناسب جریان های کم با قابلیت حذف ذرات تا 130 میکرون.

-اتصالات از نوع فلنجی.

-فیلترهای هلیکس بر مبنای راندمان بالا.

-کمترین نگهداری و دقت در تولید.

-عملکرد سانتریفیوژ با کاهش تعداد بک واش ها و نگهداری بهترین عملکرد اجرایی .

-این سیستم سطح گسترده ای از دبی های متفاوت.

-پیکر بندی های متفاوت را با حداقل تجهیزات.