-مشاور، طراح و مجری عایق های رطوبتی.

-مشاور، طراح و مجری عایق های صوتی.

-مشاور، طراح و مجری عایق های حرارتی .

– مشاور، طراح و مجری عایق گود های ساختمانی.

-مشاور، طراح و مجری عایق سرما.

-مشاور، طراح و مجری عایق ضد تبخیر.

 

گروه مهندسی آبراهه سازه مشاور، طراح و مجری کلیه پروژه های عایق کاری در سطح ایران دارای اکیپ مجرب در کلیه پروژه های مهندسی جهت ارائه خدمات اعلام آمادگی می کند.

-جهت راهنمایی و مشاوره با این شماره تماس بگیرید:

t.me/AbraheSaze

 09155241800