کاربرد ژئومت درسطوح شیبدار

این روش سرعت چمن‌کاری را افزایش و نیروی کار مورد نیاز را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

روش‌های سنتی کاشت چمن بسیار زمان بر بوده و نیازمند تعداد زیادی نیروی کار است.

در روش‌های سنتی توسعه فضای سبز، برای چمن‌کاری هر 10 هزار متر، ده کارگر نیاز است.

در حالی که با روش ژئومت همین متراژ تنها با یک نیروی کار چمن‌کاری می‌شود.

-امتیاز ژئومت در سطوح شیب‌دار

-قابلیت اجرا با زاویه قائم.

-یکنواختی کاشت.

-همگنی سطح.

-سرعت رویش.

-مزاياي ويژه ژئومت در کاشت چمن سطوح شیبدار

-سرعت اجراي عمليات.

-عدم جلوگیری از فرسایش خاک.

-قابليت بالا در كاشت سطوح شيبدار با شيب هاي بسيار تند جايي كه امكان اجراي عمليات به روش هاي معمول وجود ندارد.

-كارايي در شرايط جوي كه امكان كاشت به روش معمول دشوار است.

-استفاده از موارد پشتيباني رشد چمن و تثبيت كننده ها و محافظ رطوبت بطور همزمان با كاشت.

-مقرون به صرفه.

-نگهداری راحت.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد