مقایسه ژئوممبران با دیگرژئوممبران ها

بررسی مشخصات فنی ورق ژئوممبران با چگالی بالا با انواع ژئوممبران PolypropyleneوژئوممبرانPVCوژئوممبرانLLDPE وژئوممبرانVLDPE.

1-ژئوممبرانHDPE

انعطاف پذیر اما صلب تر از LLDPE،رنگ طبیعی سفید شیری بسته به تراکم، نیمه شفاف،مقاومت دربرابر ضربهخوب،مقاومت شیمیایی خوب،مانع بخار آب خوب،ترک ناشی از تنش خوب،چگالی گرم بر سانتی متر مکعب 0.963 دارد.

2-ورق ژئوممبران LLDPE

بسیارانعطاف‌پذیر،شیری رنگ شفاف بالا،دربرابر ضربه مقاومت خوبی دارد،مقاومت شیمیایی خوب،مانع بخارآبخوب،

ترک ناشی از تنش خوب،چگالی 0.940گرم بر سانتی متر مکعب. 

3-ورق ژئوممبران VLDPE

خیلی انعطاف‌پذیر،رنگ طبیعی شیری شفاف بالا،مقاومت در برابر ضربه خوب،مقاومت شیمیایی خوب،مانع بخارآبخوب،

ترک ناشی از تنش خوب،چگالی گرم بر سانتی متر مکعب 0.93 است.

4-ورق Polypropylene

صلب جهت مخازن،رنگ: مات مایل به خاکستری،مقاومت دربرابر ضربه خوب،مقاومت شیمیاییعالی،مانع بخار آبعالی،

ترک ناشی از تنش عالی،چگالی گرم بر سانتی متر مکعب 0/0905 دارد.

5-ورق Polyvinyl Chloride- PVC

انعطاف‌پذیرتا صلب،در حالت طبیعی شفاف به رنگ زرد،مقاومت در برابر ضربه پایین،مقاومت شیمیاییخوب،مانع بخار آبخوب،ترک ناشی از تنش تا حدودی،وزن گرم بر سانتی متر مکعب:  1.35-1.45است.

دریپروقطره چکان نتافیم
قطره چکان نتافیم-Netafim
akbari

معرفی قطره چکان نتافیم

شهرت جهانی قطره چکان های نتافیم قطعا بی دلیل نیست.
چرا که این کمپانی برندی مطرح، با کیفیت و با شهرت جهانی در زمینه آبیاری قطره ای می باشد. قطره چکان نتافیم اسراییلی است.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد