خاک سبک روف گاردن چه خاکی است؟

توان تولید و باروری خاک ازفرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک است.

توازن پایداراین فرایندها به همراه مدیریت مناسب بهره برداری ازخاک موجب تداوم باروری می شود.

هرگونه اقدام درجهت برهم زدن این تعادل اثراتی جبران ناپذیربه دنبال دارد.

مدیریت پایدارمنابع وکاربرد فناوری مناسب درارتباط با بهره وری ازخاک مناسب سرشاراز موادغذایی بالا به تحقق این هدف کمک می کند.

خاک روفگاردن وباغبام ازهمین موارد می باشد.

بایدخاک رفگاردن وباغبام سرشارموادغذایی بالا وتوان توان تولیدوباروری داشته باشد.

ویژگی خاک سبک روف گاردن

1-وزن مخصوص کمتری داشته باشد.

2-توانایی جذب آب بیشتری داشته باشد.

3-خاک سبک روف گاردن باید ترکیبی از چندین ماده معدنی و طبیعی و شیمیایی باشد.

که هم برای کاشت گیاهان و رشد و نمو آن ها بستر مناسبی ایجاد نماید.

4-خاک سبک روف گاردن باید بتواند آب و رطوبت را در خود نگه دارد.

تا در فصول گرم سال مانند تابستان که دمای ظهر بسیار گرم است.

ریشه خاک بتواند آب مورد نیاز خود را تامین نماید و آسیبی به گیاه نرسد.

5-برای خاک روف گاردن هزینه کنید و حتی کمی گران تر از خاک باغچه هم که باشد.

سعی کنید تا می توانید خاک سبک تر انتخاب کنید تا سقف شما سنگین نشود.

به خصوص اینکه در فصول سرد سال مانند پاییز و زمستان و حتی بهار ممکن است باران و برف روی خاک بنشیند و خاک را سنگین تر کند.

فشار زیادی به سقف ساختمان وارد شود.

باعث تخریب و آوار و خسارات زیاد به ساختمان و افراد ساکن آن شود.

6-برای گیاهان مختلفی که کاشته می شود خاک سبک روف گاردن مناسب همان گیاه را تهیه نمود.

که پس از انتخاب نوع گیاهان می توان در مورد ترکیبات خاک، تصمیم لازم را اتخاذ کرد.

پس برای خرید خاک سبک روف گاردن هزینه کنید تا مجبور نشوید در آینده ضرر و زیان ببینید.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد