آببندی و زهکشی تونل ها و کانال های انتقال آب

درپروژه های عمرانی آببندی وزهکشی اهمیت فراوانی دارند.

پیدانمودن روش مطلوب وکارآمد ازالزامات است.

-روش عایقکاری وآببندی کانال های انتقال آب

1-اجرای زهکش.

بعداز نصب زهکش، بتن مگر به ضخامت 7 تا10 سانتیمتر توصیه می شود..

2-نصب یک لایه ژئوتکستایل (متناسب با دانه بندی خاک بستر)

3-لایه ورق ژئوممبرین.

4-مهارلایه دوم ژئوتکستایل بر روی ورق ژئوممبرین در صورتیکه لزوم اجرای پوشش بتن نهائی مطرح باشد.

در صورت امکان اجرای بتن با عیار 250 به ضخامت حداقل cm15 جهت تامین محصور شدگی (Confinement) مورد نیاز GCL است.

استفاده از این محصول به عنوان روشی بسیار مناسب جهت ایزولاسیون کانال های انتقال آب توصیه می شود.

-زهکشی وآببندی تونل

1-نصب زهکش ژئوسنتتیکی متناسب با دبی آب ورودی به تونل.

بدیهی است در صورت عدم مواجه با نفوذ آب اجرای مصالح زهکش الزامی نخواهد بود.

2-اجرای یک لایه ژئوتکستایل.

3-ورق ژئوممبرین PVC بر روی لایه ژئوتکستایل.

نصب ورق با راندل VLDPE / PVC اجرای می گردد.

-نکته اجرای عایقکاری تونل

با توجه به انعطاف پذیری مطلوب ورق ژئوممبرین VLDPE / PVC استفاده از ضخامت 2.00mm استفاده شود.

درصورت استفاده از ورق ژئوممبرین پلی اتیلن نوع VLDPE با ضخامت حداقل 2.00mm آن توصیه می شود.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد