روش اجرای ژئوسل-Geocell

مراحل اجرا ژئوسل

1-آماده سازی سطح

پاک سازی سطح تا مقدارتعیین شده توسط طراح و درصورت نیاز به خاک آب و کوبیدن خاک بستر.

2–قراردادن ژئوسل

باز کردن ژئوسل ها تا حد ممکن به موازات مسیر جریان آب نصب پانل ها درترنچ بالا دست ابعاد ترنچ به وسیله طراح تعیین می گردد.

درصورت نیاز به کاهش ابعاد ترنچ بالا دست می توان آن را با بتن پر کرد.

3–اتصال بین پانل ها ژئوسل

پانل های مجاوربا پین هایی به فاصله 2 تا 4 سلول به یکدیگر متصل می شوند.

4-نحوه اجرا ژئوسل

-ژئوسل ها درطول شیب با پین مهار می شوند.

-ابعاد و فاصله پین ها ازطراحی به دست می آید.

-ابعاد وشکل پین ها بستگی کامل به مشخصات خاک بستر دارد.

-ضخامت پین های فلزی حدود 8 میلیمتر می باشد و درمحل اتصال درژئوسل نصب می گردد. 

تولیدانواع ژئوسل
ژئوسل-Geocell
akbari

مشخصات فنی انواع ژئوسل

پانل فشرده ژئوسل که به شکل لانه زنبوری است،درشکل وابعاد مختلفی تولید می شود. موادمنحصربه فرد،وزن سبک وانعطاف پذیری بالا ازویژگی های بارزصفحه های ژئوسل می باشد. ساختارمقاوم وسرعت بالایی اجرا باعث کاهش هزینه های

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد