روش اجرای ژئوسل-Geocell

مراحل اجرا ژئوسل

1-آماده سازی سطح

پاک سازی سطح تا مقدار تعیین شده توسط طراح و در صورت نیاز به خاک آب و کوبیدن خاک بستر.

2–قراردادن ژئوسل

باز کردن ژئوسل ها تا حد ممکن به موازات مسیر جریان آب نصب پانل ها در ترنچ بالا دست ابعاد ترنچ به وسیله طراح تعیین می گردد.

در صورت نیاز به کاهش ابعاد ترنچ بالا دست می توان آن را با بتن پر کرد.

3–اتصال بین پانل ها ژئوسل

پانل های مجاور با پین هایی به فاصله 2 تا 4 سلول به یکدیگر متصل می شوند.

4-نحوه اجرا ژئوسل

-ژئوسل ها در طول شیب با پین مهار می شوند.

-ابعاد و فاصله پین ها از طراحی به دست می آید.

-ابعاد و شکل پین ها بستگی کامل به مشخصات خاک بستر دارد.

-ضخامت پین های فلزی حدود 8 میلیمتر می باشد و در محل اتصال در ژئو سل نصب می گردد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد