روش اجرای ژئوسل-Geocell

مراحل اجرا ژئوسل

1-آماده سازی سطح

پاک سازی سطح تا مقدار تعیین شده توسط طراح و در صورت نیاز به خاک آب و کوبیدن خاک بستر.

2–قراردادن ژئوسل

باز کردن ژئوسل ها تا حد ممکن به موازات مسیر جریان آب نصب پانل ها در ترنچ بالا دست ابعاد ترنچ به وسیله طراح تعیین می گردد.

در صورت نیاز به کاهش ابعاد ترنچ بالا دست می توان آن را با بتن پر کرد.

3–اتصال بین پانل ها ژئوسل

پانل های مجاور با پین هایی به فاصله 2 تا 4 سلول به یکدیگر متصل می شوند.

4-نحوه اجرا ژئوسل

-ژئوسل ها در طول شیب با پین مهار می شوند.

-ابعاد و فاصله پین ها از طراحی به دست می آید.

-ابعاد و شکل پین ها بستگی کامل به مشخصات خاک بستر دارد.

-ضخامت پین های فلزی حدود 8 میلیمتر می باشد و در محل اتصال در ژئو سل نصب می گردد. 

دریپروقطره چکان نتافیم
قطره چکان نتافیم-Netafim
akbari

معرفی قطره چکان نتافیم

شهرت جهانی قطره چکان های نتافیم قطعا بی دلیل نیست.
چرا که این کمپانی برندی مطرح، با کیفیت و با شهرت جهانی در زمینه آبیاری قطره ای می باشد. قطره چکان نتافیم اسراییلی است.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد