روش اجرای ژئوسل-Geocell

مراحل اجرا ژئوسل

1-آماده سازی سطح

پاک سازی سطح تا مقدارتعیین شده توسط طراح و درصورت نیاز به خاک آب و کوبیدن خاک بستر.

2–قراردادن ژئوسل

باز کردن ژئوسل ها تا حد ممکن به موازات مسیر جریان آب نصب پانل ها درترنچ بالا دست ابعاد ترنچ به وسیله طراح تعیین می گردد.

درصورت نیاز به کاهش ابعاد ترنچ بالا دست می توان آن را با بتن پر کرد.

3–اتصال بین پانل ها ژئوسل

پانل های مجاوربا پین هایی به فاصله 2 تا 4 سلول به یکدیگر متصل می شوند.

4-نحوه اجرا ژئوسل

-ژئوسل ها درطول شیب با پین مهار می شوند.

-ابعاد و فاصله پین ها ازطراحی به دست می آید.

-ابعاد وشکل پین ها بستگی کامل به مشخصات خاک بستر دارد.

-ضخامت پین های فلزی حدود 8 میلیمتر می باشد و درمحل اتصال درژئوسل نصب می گردد. 

کفپوش ودیوارپوش اپوکسی مشهد
کفپوش ودیوارپوش اپوکسی
akbari

نکات اجرای کفپوش اپوکسی

ازنکات مهم کفپوش اپوکسی علاوه برمحصول باکیفیت نحوه اجرای درست آن است.
جهت اجرای کفپوش اپوکسی باید نکات فنی زیررارعایت نمود.

بیشتر بخوانید »
کفپوش اپوکسی مشهد
کفپوش ودیوارپوش اپوکسی
akbari

مشخصات بهترین کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی ازجمله محصولاتی می‌باشد که به راحتی برروی سطوح بتنی اجرا می شود.
این کفپوش‌ها دارای زیبایی و کارایی بسیاربالایی هستند.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد