آببندی سقف پارکینگ با عایق پلیمری

عایق پلیمری سقف پارکینگ عدم‌نفوذ، قدرت چسبندگی ودوام عمر بالایی دارد.

تمام این مزایا که البته باید برای تعیین کیفیت عایق رطوبتی سقف پارکینگ مدنظر قرار گیرد.

مطمئناً صرفه اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

-عایق پلیمری سقف پارکینگ جایگزین ایزوگام

یکی از صد کاربردی که عایق رطوبتی سقف پارکینگ دارد، برای پوشش‌دهی و عایق‌بندی سقف می‌باشد.

در واقع اجرا عایق رطوبتی سقف پارکینگ برای هر نوع مکان و سطوح مختلف در ۴ مرحله صورت می‌گیرد.

-مراحل اجرا عایق پلیمری سقف پارکینگ

-بسترسازی.

-اعمال و اجرای پرایمر.

-عملی کردن و اجرای عایق.

-تست و آزمایش آب در مرحله نهایی.

در مرحله اول آب‌بندی سازه صورت می‌گیرد و سطح موردنظر در برابر تراوش آب و عوامل مخرب و خطرناک ایزولاسیون می‌شود.

سپس عایق رطوبتی سقف پارکینگ بر روی سطح مذکور عملی می‌شود و بعد از خشک شدن عایق خالص را بر روی آن با ضخامت مدنظری قرار می‌دهند.

سپس در مرحله آخر به آزمایش و رفع شکاف‌ها البته اگر وجود داشته باشد، می‌پردازند.

-نکته

همیشه موادی که جهت آب‌بندی سقف ودیواره پارکینگ مورد استفاده قرار می‌گیرند، تعیین کننده قیمت عایق ونحوه اجرا می باشد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد